DutchVideo 2012

25-11-2012 Profetie: Zon en Maan lager boven de Aarde!

25-11-2012  PROFETIE: DE ZON EN MAAN ZULLEN LAGER BOVEN DE AARDE STAAN! DE BODE ENGEL GODS GAF BENJAMIN DEZE PROFETISCHE WOORDEN DOOR IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS! EEN KORTE BESCHRIJVING VAN RAMPEN!

Published on Nov 25, 2012 by Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Aarde met Zon en Maan

Volledige weergave:

Hallo! Op 25 november 2012 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Profeet Gods! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Jerabar. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben de bode engel die tot de Profeet Benjamin Cousijnsen gezonden is.

Ik geef u deze profetische woorden Gods door…

Jesaja 9, vers 17 tot en met 20  Want goddeloosheid brandt als een vuur, dat dorens en distels verteert en de dichte takken van het woud aansteekt, zodat zij in rookwolken opgaan. Even tot zover, ik ga zo verder.

U maakt van uw land een land gelijk aan de hel, waar alles kan en mag!

Zij God niet in Exodus 20, vers 3: Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben? Alle Godsgeboden heeft u al overtreden!

Benjamin zag, dat de grond heet werd en dat de grond ging scheuren.

In enkele werelddelen zijn er reeds kilometers scheuren in de aarde.

De Maan en de Zon zullen lager staan boven de Aarde. Ik ga weer verder,

Jesaja 9, vers 18 tot en met 20  Door de verbolgenheid van de HERE der heerscharen wordt het land in brand gezet, zodat het volk tot een prooi van het vuur wordt; de ene mens spaart de ander niet, men bijt naar rechts en toch hongert men, en men verslindt naar links en toch wordt men niet verzadigd, ieder verslindt het vlees van zijn eigen arm.

Door de laagte van de Zon zullen velen door de extreme hitte omkomen, door ademhalingsproblemen.

Men zegt, dat dit alles te maken heeft met de klimaatverandering, maar de Here zal uw land veranderen naar uw wandel. Ziet u reeds nog steeds niet, dat alles geschiedt vanwege uw overtredingen, die tegen God ingaan?

Jesaja 29, vers 6  Gij zult door de HERE der heerscharen bezocht worden met donder, aardbeving en geweldig gedreun, wind, storm en verterende vuurvlam.

U, die in Christus bent: Jesaja 41, vers 10  Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.

Benjamin zag vele rampen, wereldwijd…

Auto’s ramden elkaar door laaghangende Zon en de Zonnescherpte.

Het asfalt smolt zelfs de schoenzolen!

De Here richt zich tot alle landen: Bekeer u, wees niet eigenwijs! Lees de Bijbel en houd u er aan. Dit gaat geschieden! Wie niet wil horen, gaat hierin zo goed als verloren. Bekering doet wonderen!

Voordat dit geschiedt, zullen de kinderen Gods bij Yeshua HaMashiach, Jezus Christus zijn.

Enkele rampen zullen de kinderen Gods op Aarde bemerken, maar vrees niet. Hij is met u. Wie in Hem gelooft, zal behouden worden.

Zie Johannes 3, vers 16 tot 20  Lees dit voor uzelf. 

Is uw paspoort getekend door Christus?

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com