DutchVideo 2012

25-06-2012 Jezus roept u terug vandaag!

Een belangrijke oproep voor iedereen, die als gelovige terug is gevallen in de wereld. Jezus heeft u nooit verlaten en wil u redden uit de hel. Roep Hem vandaag nog aan! Hij heeft u nooit verlaten.

Gepubliceerd op 26 jun 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Jezus roept je bij de naam

Volledige weergave:

Hallo! Deze profetische woorden zijn op 25 juni 2012 aan Benjamin doorgegeven door de bode engel Gods.

Shalom Benjamin! Ik ben de bode engel Gods. Roept de verlorenen terug, omdat Hij niet wil dat ze verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Benjamin, schrijf dit op, dit is een belangrijke oproep.

Wie u ook bent, het is zeer verstandig dat u zich klaarmaakt, zodat Jezus Christus u kan meenemen.

Misschien bent u wel ooit gedoopt geweest en ooit een kind van God geweest. Ik heb het over de volwassenendoop; u wist wat dit inhield. Een doop van een baby kan God zegenen, maar de baby kan nog niet de radicale keus maken om voor God te kiezen.

Jezus spreekt tot u: Waarom hebt gij Mij verlaten?

Heb ik u niet gezegd, Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven?

U werd ooit gedoopt, en verleid door satan. De kerk was blij en u vierde het nog! En de engelen verheugden zich mede over uw keus. Ik zeg u, als bode engel Gods, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, was zo trots op u en blij! Hij had een plan met u.

Uw kerk gaf u geen onderwijzing na uw doop, en liet u aan uw lot over, want u was nu één van hen.

Daarna kwam satan en trok u in de wereld terug. En u genoot van het wereldse leven. U dacht dat u nimmer terug kon naar Jezus Christus, omdat uw zonde zo groot als een berg was. Uzelf hebt Jezus Christus losgelaten. Alles was uw keus. U deed mee met van alles.

Gods engelen hebben voor u gebeden, niet de kerk. 

Jezus Christus roept u vandaag, om u weer te zegenen, maar ook omdat Hij u nimmer verlaten heeft.

Jezus Christus, de Zoon van God, heeft u nog steeds lief, en wil u redden uit de hel… Marion, Karin, Peter, Jan, Claus, Anja… Ik roep u, Ik roep u allen bij de naam, keer terug! Het is verstandig dat u zich nu bekeert en dat u zich klaarmaakt, ook u daar, die luistert. Laat Jezus Christus in uw hart toe. Hij klopt al zo lang! Laat het niet gebeuren, dat u straks gaat kloppen… “Here, laat mij er in!”

Dan zal Ik zeggen, U bent te laat, keer terug.

Ga naar een vurige evangelische kerk, en onderhoud u in Gods woord, en doe de wapenrusting Gods aan.

Doe niet meer mee met deze slechte wereld. Als u vandaag Mij aanroept, Jezus Christus, en uw zonden belijdt, zeg ik u in de machtige naam van Jezus Christus: Alles is u vergeven, ga heen en zondig niet meer, zegt Yeshua, Jezus.

Kijk niet om naar Sodom en Gomorra, kijk vooruit en ren op uw doel af, in Jezus Christus’ naam. Strek uw handen nu uit, en zeg: “Jezus Christus, hier ben ik”.

Niet lang meer, houd vol, dan zult u bij Jezus Christus zijn.

Wie niet wil horen, gaat verloren. Ook u, die van Mij gehoord hebt en Jezus Christus heeft afgewezen, zal afgewezen worden, als u voor Hem komt te staan. En dat zal zeer spoedig zijn.

U die wel luistert: Ik veroordeel u niet, ga heen en zondig niet meer. U hebt Mij aangenomen.

Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com