DutchVideo 2012

25-05-2012 Rampen door ongehoorzaamheid aan God

God geeft deze onheilsprofetie door, die spoedig zal plaatsvinden in verschillende landen, zegt de Here Jezus. Maar wel met de belofte dat Hij zal afzien van de rampen, wanneer ze Hem aannemen en gehoorzamen!

Published on May 25, 2012 by eindtijdspace

Please share, do not change © BC

Nyamulagira vulkaan op uitbarsten

Volledige weergave:

Hallo! Deze profetische woorden, dit visioen werd aan Benjamin in de nacht van 25 mei 2012 gegeven. Ik wil hierbij ook vermelding maken van het feit, dat elk woord, elke letter en elk beeld aan Benjamin wordt gegeven, en eigenlijk als het ware ingegraveerd wordt in zijn geheugen, totdat hij dit letterlijk heeft opgeschreven.

Benjamin, moet ik Mijn volk weer 40 jaar in de woestijn stoppen, voordat ze naar Mij luisteren?

Ik zeg u, ga u richten op Yeshua HaMashiach.

Ik zag dit in mijn droom, met beelden, zegt Benjamin.

Benjamin, zeg dit wat ik jou laat zien! sprak de engel.

Ik zag onnoemelijk veel engelen; ik kon ze niet tellen…

Kijk, Benjamin, Ik de Here zeg u dit: Dit is Lelant, Cornwall. Deze mensen moeten zich bekeren, en afkeren van hun afgoden en overspel. Houd uw huwelijk in ere!

Ik zag dat die engelen Gods begonnen te blazen, tot driemaal toe. En het water leek wel een storm, die zo krachtig werd, dat het water het land op ging. Het water bereikte zelfs de Caribische baai. Ik zag dat huizen wegdreven en kapot gingen, en zag veel puntdaken…

De engel zei: Het water zal tot Little Trevarrack zijn.

Ook waarschuw ik Getafe, Spanje. Ik heb genoeg van uw hoogmoedigheid, losbandigheid en koppigheid. U weet alles beter, u leeft er op los. Ziet u niet dat de problemen, ook in uw land, door ongehoorzaamheid komen? Ben ik niet de enige Uitweg?

San Nicolás de los Garza: Verstop uw zonden niet! Ik heb ze gezien. Wat moet Ik nog verder doen om uw knieën te laten buigen, zegt de Heer.

Er zullen weinigen ingaan door de enge poort. 

Lukas 13, vers 23  Hier staat geschreven: En iemand zeide tot Hem: Here, zijn het weinigen, die behouden worden? Hij zeide tot hen: Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen. Van het ogenblik af, dat de heer des huizes is opgestaan en de deur gesloten heeft, zult gij beginnen buiten te staan en aan de deur te kloppen, zeggende: Here, doe ons open, en Hij zal antwoorden en tot u zeggen: Ik weet niet, vanwaar gij zijt.

De engel Gods sprak verder,

Wanneer u uw zonden belijdt en erkent, zal Ik u reinigen.

Wees niet ongehoorzaam, Ik heb u zo lief! spreekt de Heer, en gaf:

Johannes 3, vers 18  Hier staat geschreven: Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

De engel Gods sprak verder,

De Here zegt, Ik kan afzien van de rampen, maar als u Mij niet aanneemt, en Mij serieus neemt, zal dit nu spoedig geschieden.

Zelfs hagel en vuur, en zelfs uw adem zal het moeilijk krijgen door de Zon. Dit telt ook voor de OVERIGE LANDEN.

Maar wie in Christus is, heeft niets te vrezen.

Shalom, Benjamin, ik zal elk land bezoeken.

Jij of je vrouw mag dit uitspreken, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com