DutchVideo 2013

24-03-2013 Profetisch: Maak u klaar voor de Opname!

24-03-2013  BELANGRIJKE PROFETISCHE BOODSCHAP: MAAK U KLAAR VOOR DE RAPTURE, SPRAK DE BODE ENGEL GODS! GELIEFDEN, BRENG UW VRIENDEN EN FAMILIE OP DE HOOGTE, DAT WIE GELOOFT IN DE KRACHT VAN YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, EN ZICH BEKEERT, ALS EEN KIND VAN GOD WORDT BEHOUDEN. AAN BENJAMIN COUSIJNSEN, GODS WARE EINDTIJDPROFEET, WERDEN BEELDEN GETOOND OVER DE CHIP-IMPLANTATEN EN FEMA KAMPEN!

Gepubliceerd op 24 mrt 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Opname - Zie Ik kom spoedig!

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 24 maart 2013 bracht de bode engel Gods deze belangrijke profetische boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, mijn naam is Donder, de bode engel Gods.

Hoor de winden, onverwachts bracht het u schade toe.

Ik bewoog de luchtruimte; zo onverwachts wordt gij weggerukt.

U daar, besef de kracht van God, neem deze woorden ernstig aan! Geliefden, breng uw vrienden en familie op de hoogte, dat wie gelooft in de kracht van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, en zich bekeert, als een kind van God wordt behouden!

Voorwaar, onverwachts zijt gij weggenomen, zij, die verbonden waren in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! 

Er zullen vreemde ontdekkingen gedaan worden, en ontploffingen plaatsvinden.

Een tijd van chaos, angst en duisternis zal zijn intrede doen!

Lukas 9, vers 51  Lees dit voor. Hier staat geschreven: En het geschiedde, toen de dagen van zijn opneming in vervulling gingen, dat Hij zijn aangezicht richtte om naar Jeruzalem te reizen. 

Voorwaar, Obama, de antichrist, zal genieten van de bewondering en het vertrouwen van Israël!

Hij heeft zijn intrede gedaan. Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht en worden niet moede, maar worden weggerukt!

Obama gebruikt High Tech middelen en chip-implantaten, om de vrijheid van de mensheid te controleren.

Obama zal de hele planeet in zijn macht krijgen!

Sefanja 3, vers 17, en Lukas 1, vers 37, en 1 Petrus 5, vers 4  Lees dit voor.

Sefanja 3, vers 17  Hier staat geschreven: De HERE, uw God, is in uw midden, een held, die verlost. Hij zal Zich over u met vreugde verblijden; Hij zal zwijgen in zijn liefde; Hij zal over u juichen met gejubel.

Lukas 1, vers 37  Hier staat geschreven: Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.

1 Petrus 5, vers 4  Hier staat geschreven: En wanneer de opperherder verschijnt, zult gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven.

Voorwaar, maak u klaar! Vele achterblijvers zullen zich realiseren dat de Christenen zijn weggenomen.

Psalm 47  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Alle gij volken, klapt in de handen, juicht Gode toe met jubelgeroep. Want de HERE, de Allerhoogste, is geducht, een groot Koning over de ganse aarde. Hij brengt volken onder ons, natiën onder onze voeten; Hij kiest ons erfdeel voor ons uit, de trots van Jakob, die Hij liefheeft. sela  God is opgevaren onder gejuich, de HERE onder bazuingeschal. Psalmzingt Gode, psalmzingt, psalmzingt onze Koning, psalmzingt! Want God is de Koning der ganse aarde, psalmzingt met een kunstig lied. God regeert over de volken, God is gezeten op zijn heilige troon. De edelen der volken zijn bijeenvergaderd, als volk van Abrahams God. Want Godes zijn de schilden der aarde; Hij is hoog verheven.

De volgende beelden werden Benjamin Cousijnsen getoond…

Benjamin schrijft, Ik zag mensen uit hun huis gesleurd worden en kinderen huilen. Zelfs zieken werden van hun bed gehaald en in blauwe busjes gestopt.

Ik zag mensen in lange rijen, die gechipt moesten worden. Ik zag soldaten in Amerika met een chipmachine op straat staan, en zij chipten zelfs mensen, die nog in hun auto zaten. Sommigen werden eruit gesleurd, vanwege het weigeren van deze actie.

Ook zag ik, nadat men een inval had gedaan, dat er een blauwe sticker met de tekst ‘Forward Mail’ erop geplaatst werd.

Ik zag ook beelden, die de Here mij ook al eerder heeft geopenbaard…

Ik zag dat mensen naar de FEMA kampen gebracht werden en onthoofd werden door middel van een guillotine, een onthoofdingsapparaat.

Zelfs op de straten stond men hier en daar voor controle.

De Heer liet mij beelden zien van mensen, die met een busje werden afgevoerd naar een crematorium, om daar levend te worden verbrand. Ik zag dat er zich onder deze mensen veel zieken en mensen met een beperking bevonden.

Dit is uitgebreid weergegeven, wat ik, Benjamin, zag.

Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com