DutchVideo 2012

22-09-2012 Profetisch woord van de Here God!

22-09-2012  PROFETIE: DE HERE GOD OPENBAART WAT ER BINNEN KORTE TIJD GAAT GEBEUREN MET ZON, MAAN, STERREN EN AARDE. VOOR HEN DIE GODS BOODSCHAP NIET SERIEUS NEMEN, KOMT HIJ ALS EEN DIEF IN DE NACHT!

Published on Sep 24, 2012 by Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

komeet Aarde

Volledige weergave:

Hallo, mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Ik begroet u in de naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach. Op 22 september 2012 kreeg ik de volgende boodschap van de bode engel Gods.

Shalom, eindtijdProfeet Benjamin! Ik ben tot u gezonden, omdat de God van Izaäk, Jakob en Abraham deze wereld genadig is, en ook u liefheeft met Zijn onvoorwaardelijke liefde.

Mijn naam is Barima, en zeg u dit: U heeft nog een korte tijd om u te bekeren. Dit telt tevens voor vele kerken. Ik groet u in de naam van Yeshua HaMashiach, de opgestane Heer, Jezus Christus!

Jesaja 13, vers 9 tot en met 12  De dag des HEREN komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen. Want de sterren en de sterrenbeelden des hemels doen hun licht niet stralen, de zon is bij haar opgang verduisterd en de maan laat haar licht niet schijnen. Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars vernederen.

Ik openbaar u: Een asteroïde zal op de aarde afkomen, en het zal een gigantische asteroïde-inslag veroorzaken, met een gigantische stofwolk, die de gehele atmosfeer zal verduisteren.

Er zal een wereldwijde aardbeving op volgen, die de aarde uit haar baan om de zon zal doen wijken, door een kinetische energie. Door de verandering van de baan van de aarde zullen letterlijk alle sterren aan de hemel wankelen en bewegen.

Mattheüs 24, vers 29  Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen.

Alles zal geschieden, wat ik u via Benjamin gesproken heb.

Er zal een nieuwe aarde komen. Voorheen dat dit geschieden zal, raad ik u aan om Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, aan te nemen. Niet uit angst, maar uit liefde.

Onverwachts zal Hij de uitverkorenen op de wolken hebben weggevoerd, als een dief in de nacht…

Denk niet, ‘Wij kunnen doorgaan met zondigen totdat Hij komt’! Ik ken uw gedachten, en uw hart. Vergeet dit nimmer! Bekeer u en vraag om vergeving van uw zonden. Ik zeg u dit namens de God van Izaäk, Jakob en Abraham: Waar uw hart is, zal uw ziel zijn. En alleen wie Yeshua HaMashiach, de Christus, heeft aangenomen, en Hem erkent als persoonlijke Redder en Verlosser en Zaligmaker, zal gered worden en bij Hem zijn… en vele rampen zullen aan u voorbij gaan. Yeshua HaMashiach, de Christus, roept u nu: Kom tot Mij!

Toen sprak de bode engel Gods: Ik ga nu en zeg u, De liefde van Yeshua HaMashiach, de Christus, wil uw hart vullen, meer en meer met het geloof, hoop en liefde.

Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com