DutchVideo 2012

22-08-2012 Geeft u uw schapen nog steeds pap?

BOODSCHAP GODS: DE HERE GOD SPREEKT TOT DE GEMEENTE EN TOT DE VOORGANGER / DOMINEE VAN UW KERK: WELKE SOORT SCHAPEN HEEFT U? EET U PAP, DAN ETEN ALLE SCHAPEN PAP! WEES NIET LAUW, MAAR VURIG VAN GEEST!

Gepubliceerd op 22 aug 2012 door eindtijdspace

Please share, and do not change © BC

herder en schapen

Volledige weergave:

Hallo! Woensdagmiddag op 22 augustus 2012 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Benjamin! Ik groet u in de naam van Jezus Christus, die ooit gestorven was voor u allemaal en de dood overwon en opstond uit de dood. Mijn naam is Meribi, ik ben een bode engel Gods. Ik zag reeds lang uit om de Profeet Gods te ontmoeten uit de stam van Benjamin. Benjamin Cousijnsen, ik vertel u het volgende verhaal…

U daar, die luistert, Hoe was de pap van uw kerkgemeente?

Hoeveel jaren hebt u al de kerk bezocht?

Voortdurend hebben de schapen een goede herder nodig om voor hen te zorgen. Deze schapen, Benjamin, gaan al jaren naar de kerk, en hebben hun leven aan Jezus Christus gegeven.

Benjamin, dacht u: ‘Prijst de Heer’?

De herder moet de schapen telkens de luiers verschonen.

En als ze rode billetjes hebben, komt er talkpoeder op hun billetjes. Ja, lach maar Profeet Gods, naar u luisteren ze ook niet.

Ook mag de pap niet te heet zijn.

Ook als het aantal schapen toeneemt, zeg ik u als bode engel Gods, dat dit geen groei is. Begraafplaatsen groeien ook. Vaak is er een gebrek aan de juiste voeding.

Lukas 18, vers 15  Zij brachten ook hun kleine kinderen tot hem, opdat Hij ze zou aanraken. Toen de discipelen dat zagen, bestraften zij hen.

U daar, al heet uw kerk ‘Silo’ of ‘Eindtijd’ of ‘De Hemel’…

Psalm 131, vers 2  Immers heb ik mijn ziel tot rust en stilte gebracht, als een gespeend kind bij de moeder, als een gespeend kind is mijn ziel in mij.

Welk soort schapen hebt u?

Hebben ze nog steeds pap nodig en verzorging?

Johannes 10, vers 11 tot 14  Ik ben de goede Herder, de goeder Herder zet zijn leven in voor zijn schapen. Maar wie huurling is, en geen herder, wie de schapen niet toebehoren, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht, en de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen, want hij is een huurling en de schapen gaan hem niet ter harte.

Uw schapen hebben de juiste voeding nodig!

En dat kan alleen als u wandelt, door de Heilige Geest toe te laten in uw kerk, en in uzelf! Eet u pap? Dan eten alle schapen pap!

Ooit zal elke apostel, evangelist, herder, en leraar en Profeet voor God komen te staan, en God zal vragen: Hebt u uw leven gegeven voor deze schapen? Waar zijn uw en hun vruchten gebleven? Wees niet lauw maar vurig van Geest, en wees niet bang om zielen te verliezen. Spreek zoals God u opdraagt, anders gaan vele schapen verloren door u.

Galaten 5, vers 22  Maar de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, en zelfbeheersing.

Ook zeg ik u, u mag in uw bediening beslist niet gebonden zijn.

Trouwens, wie waren de baby’s? De schapen, of u? Daarom zeg ik u in de liefde van Jezus Christus dit alles nu, voordat het te laat is. God heeft u allen lief, kom tot Hem!

Benjamin, ik ga nu en zegen u allen in Jezus Christus’ naam. Shalom! Ruacha, Yeshu, sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine