DutchVideo 2012

20-09-2012 God heeft u met zoveel liefde gemaakt!

20-09-2012  BOODSCHAP GODS, EN WOORD VOOR WOORD OVERGEBRACHT AAN BENJAMIN COUSIJNSEN. THEMA: GOD WIL EEN ECHTE RELATIE MET U, ZOALS HIJ HET OORSPRONKELIJK BEDOELD HEEFT! AAN U IS DE KEUS.

Published on Sep 20, 2012 by Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

baby2

Volledige weergave:

Hallo! Op 20 september 2012 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Benjamin! Ik werd geroepen vanuit het Oosten des hemels. Ik groet u in de naam van Yeshua HaMashiach, die men ook Jezus Christus noemt. Ik ben Rafaël, de bode engel Gods. Benjamin Cousijnsen, ik verheug mij zeer om u weer te ontmoeten, gelijk alle engelen Gods zich verheugen om tot u te spreken, zodat men van Yeshua HaMashiach, de Christus, gehoord heeft en zich bekeert. Benjamin, schrijf het volgende op, terwijl ik spreek…

U daar, God heeft u met zoveel liefde gemaakt, toen u werd geboren!

Toen u geboren werd, was iedereen blij en God verblijdde zich dat Hij u gemaakt had en wilde een relatie met u. Een echte relatie, anders dan een relatie met de wereld. God stuurde Zijn eniggeboren Zoon, Yeshua HaMashiach, de Christus, met zoveel liefde.

God zag dat uw relatie met Hem verbroken was.

Hij riep u vaak, maar u ging als een ongehoorzaam kind uw eigen leven leiden. En u voelde een leegte, omdat u zich richtte op wat de wereld te bieden had: seks, drugs, alcohol, afgoderij… Niets vulde die leegte aan, omdat men God aan de kant zette.

God zei: Dit is Mijn Zoon, Yeshua HaMashiach, de Christus. Hij stuurde Zijn geliefde Zoon, om de relatie te herstellen met de mensheid. De liefde, de ware liefde, was in Zijn Zoon terug te vinden. Hij, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, zag hoe de mensen zich van God hadden afgekeerd. God had niets misdaan.

Yeshua HaMashiach, de Christus, heeft lang geleden uw zonden en overtredingen op zich genomen. Niemand heeft zoiets ooit gedaan voor u! Hij, Yeshua HaMashiach, de Christus, koos ervoor om uw straf te dragen, en ging als een Lam naar het kruis in uw plaats, om de relatie te herstellen tussen u en de God van Izaäk, Jakob en Abraham.

Misschien heeft u die leegte nog, en ziet u het einde van de wereld naderen.

Klopt! Misschien is dit uw laatste kans om gered te worden. De tijd is zeer nabij!

God heeft Zijn Zoon gezonden, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebbe.  Johannes 3, vers 16

Hoe uw leven er nu ook uitziet, niets kan de ware liefde van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, vervangen.

Nodig Hem uit om Hem in uw hart te laten komen. Ga een ware relatie aan met Hem, die uw leegte wil vullen, en ga naar een evangelische kerk, waar men vol is van de liefde Gods. Niets is zo geweldig om uw leegte mee te vullen, waarvoor u werkelijk gemaakt bent! God geeft u een kans om behouden te worden.

Ik ga nu, Benjamin, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com