DutchVideo 2012

19-11-2012 Boodschap Gods: de liefde dwingt niet!

MALA DEED ZOVEEL VOOR DE KERK, DEZE ZORGDE ER WEL VOOR DAT ZE HAAR KERKDEEL WEL KREEG, TOTDAT ZE HAAR EIGEN KEUZES NIET EENS MEER KON MAKEN. EEN GEBEURTENIS: EEN VERGELIJKING MET MARTA EN MARIA.

Gepubliceerd op 19 nov 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Marta

Volledige weergave:

Hallo! Op 19 november 2012 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Profeet Benjamin Cousijnsen! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Bela, ik ben een bode engel Gods en vertel u in beeldspraak, dat wat van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, komt, en in Zijn naam kom ik en spreek ik tot de luisteraars.

Galaten 5, vers 13  Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde.

Mala had de Here zo lief! Ze kreeg een taak in de kerk…

Het begon met de koffie en thee bezorgen na de dienst. Mala vond het leuk werk, zelfs de afwas deed ze. Benjamin, Mala deed mij denken aan Marta…

Lukas 10, vers 39 tot en met 42  En deze had een zuster, genaamd Maria, die, aan de voeten des Heren gezeten, naar zijn woord luisterde. Marta echter werd in beslag genomen door het vele bedienen. En zij ging bij Hem staan en zeide: Here, trekt Gij het U niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan, dat zij mij komt helpen. Maar de Here antwoordde en zeide tot haar: Marta, Marta, gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen, maar weinige zijn nodig of slechts één; want Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal worden weggenomen.

Mala was als Marta…

Vrijdags huiskring: Bijbelstudie, zaterdags het kerkgebouw: de schoonmaak, en ’s zondags de kerkdienst bijwonen, en koffie en thee rondbrengen, en dan was er weer een vergadering ’s avonds.

Mala hield zoveel van de Here, en zij dacht dat zij het beste goede deel had uitgekozen. De kerk zorgde er voor dat zij haar kerkdeel wel kreeg! Benjamin, Mala was ook totaal overgenomen, en kon niet eens meer haar eigen keuzes maken. Dit alles deed deze kerk al voor haar.

De liefde dwingt niet en kwetst niemands gevoel.

Zelfs haar huwelijk liep stuk, en Mala vroeg zich af, hoe dit nu kon gebeuren. Ze had niet eens tijd gehad voor haar man en kinderen. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, kent uw hart, en het is niet Zijn wil dat u zich als een slaaf van de kerk gedraagt, en dat u er aan kapot gaat. Gij zijt het eigendom van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ook als gij niet alles bijwoont. Hij weet alles en weet wel, dat u van Hem houdt. Laat alles wat gij doet vanuit het hart gedaan worden, zonder dwang van een kerk.

Zo is Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, werkelijk niet.

Hij wil dat het u welgaat. Doe dat, wat gij wilt doen, en wat gij kan dragen. Maak uw eigen keuzes! Zie, Ik ben met u, laat niemand u misleiden. Weest waakzaam!

Benjamin, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com