DutchVideo 2012

17-07-2012 Gedragsveranderende stralen en meer!

DE ENGEL GODS GEEFT MEER OPENBARINGEN DOOR IN DE NAAM VAN YESHUA HAMASHIACH, JEZUS CHRISTUS! JEZUS CHRISTUS OPENBAART NU, HOE DE MENS EN DE AARDE ZEER SPOEDIG WORDEN OVERGENOMEN NU DOOR SATAN!

Gepubliceerd op 17 jul 2012 door eindtijdspace

Please share and do not change © BC

controle

Volledige weergave:

Hallo! Deze profetische boodschap Gods werd in de namiddag van 17 juli 2012 gebracht door de bode engel Gods en gegeven aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Benjamin! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Ik ben aangesteld om u deze boodschap te brengen.

Hou uw hart vast voor wat ik, de bode engel Gods, tot u spreek in de naam van de grote Overwinnaar, Jezus Christus.

Benjamin, ik hoor uw gedachten. Ik zeg u, vertel maar! sprak de bode engel Gods.

“Goed dan, dan zal ik vragen wat ik dacht”, zei ik.

U dacht eerst: ‘Hoe zal hij heten?’

Mijn naam is in uw taal ‘Donder’. Verder, Benjamin, schrijf maar op hoe ik eruit zie, want dit dacht u ook: ‘Mag ik zijn beschrijving wel opschrijven?’

Deze engel had een gouden kraag en hij droeg brede gouden polsbanden, bewerkt met edelstenen in verschillende kleuren. De naam van de engel stond er op, in het Aramees, vertelde hij… Donder. Hij was 2 meter 50 en zag er krachtig uit, en droeg een brede bandriem, ook prachtig bewerkt. Hij droeg een wit geplooide tuniek tot over de knieën. Benjamin, zo is het goed.

U daar, die nu luistert, het is aan uzelf of u Jezus Christus toelaat!

Het is ook aan u of u overgenomen wordt en verloren gaat.

De gevallen engelen van God, waar God afstand van deed, waren in het begin op aarde, en hadden gemeenschap met de mensen, waaruit reuzen geboren werden, sprak de engel.

Deze engelen van satan hadden grote kennis, omdat ze ooit God toebehoorden. Zij waren het die als eersten wapens bedachten, en ringen door het vlees Gods deden: de mens die God gemaakt had. Ook maakten zij inkervingen in hun vlees. Ze zijn nu reeds lange tijd losgekomen, en het zijn de technologische gevallen engelen, die opgeschreven staan in de Geschriften van Henoch. De duivel is niet onder u in de aarde, maar hij is tot u nedergedaald met zijn demonen!

Het elimineren van Christenen is reeds begonnen.

Er zijn zes satellieten die u totaal gaan overnemen, als u zich niet op tijd bekeert.

Men heeft vele zeedieren en vogels laten sterven door het gebruik van satelliet frequentiegolven. Men weet niet eens dat men gebruikt wordt door satan en zijn leger. Men kan zelfs een huis of een land kapot laten trillen, of een mens, door deze onzichtbare frequentiegolven, die uitgezonden worden via uw satelliet boven de aarde. Ook kan men uw eigen satelliet een verbinding geven van boven de aarde, die niet via de Eutel of via de Astra satelliet gaat, via een straal van de andere verbinding die uw gedrag kan veranderen.

Ook zeg ik u dit, dat u niets te vrezen heeft als u Jezus Christus hebt toegelaten in uw hart.

Ook moet u echt wederom geboren zijn. Jezus Christus beschermt u, maar u moet wel vrij zijn van de zonde. Licht en duisternis gaan niet samen! Ziet u niet dat u zo vaak nu gewaarschuwd bent?

Uw wereld heet wonderwereld en uw leider is satan.

De politie zal samenwerken en zal het bevel voor hard optreden ter harte nemen, met een militaire politie, die een grote rol zal hebben als de Opname van de Christenen is geschied.

Satan weet dat Yeshua HaMashiach klaarstaat, en satan haast zich en slooft zich uit met de wereldwijde controle over alles.

Hij gaat van de ene kant van de aarde naar de andere kant. Als een losgeslagen op hol geslagen gek, die u de hel in wil jagen! De totale overname is zeer dichtbij! Een doorbraak, die men al lang had, zal gebruikt worden om nog vóór de Opname vele Christenen te manipuleren, door te zeggen: “ZIE! JEZUS CHRISTUS IS GEKOMEN!” Ook zal deze virtuele geprojecteerde Jezus u zeggen, dat het samengaan van alle geloven, de wil is van de God van Izaäk, Jakob en Abraham.

Ook zal men de ‘komst van de bezoekers uit de ruimte’ welkom heten, die u wijsmaken, dat ze u bevrijd hebben van het gezwel: de Christenen. “De chaos is door hen ontstaan”, zeggen ze, “wij hebben u ervan verlost!”

Men wil niet begrijpen en zien dat alle tekenen en rampen beschreven stonden als de tekenen van de laatste dagen.

Vier vulkanen zullen nu ook spoedig voor chaos zorgen.

Alles is gereed om de kinderen Gods te ontvangen.

Ik zeg u, Met bazuinen staat men nu reeds klaar, maar bent u wel klaar? Yeshua haat de zonde. Kom tot Hem en was u witter dan sneeuw. Elke verslaving ís gebondenheid en komt Gods Koninkrijk niet binnen. Wel in de hel, waar men ook rookt van het vuur des hels.

Men moet nu bidden en tot Jezus Christus gaan en radicaal zijn.

Als u zegt, “Ik houd van Jezus”, moet u het ook nu laten zien. Hij houdt van u en wil u uit deze wereld rukken, en redden uit de klauwen van satan. Maak u klaar! Haast u, want alles staat gereed, in paraatheid gebracht. Wie niet wil horen, gaat verloren. Wie gebonden is, zal gebondener zijn, wie vrij is, zal vrij zijn en behouden. Breng alles bij Jezus Christus nu en wandel met Hem. De tijd is nabij! zeg ik u. Mijn naam is niet voor niets ‘Donder’, wordt wakker daar!

Shalom, Benjamin! sprak de engel Gods, en met een harde suis verdween de bode engel Gods.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com