DutchVideo 2012

16-07-2012 Bent u zwanger?

MIDDEN IN DE NACHT LIEP BENJAMIN NAAR BENEDEN, NA HET HERKENNEN VAN HET NADEREND BEZOEK. DE BODE ENGEL VERSCHEEN EN BRACHT MET HUMOR DEZE BIJBELSE BOODSCHAP!

Published on Jul 16, 2012 by Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

vruchten van de Heilige Geest

Volledige weergave:

Hallo! In de nacht van 16 juli 2012 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom Benjamin! Het is nu half 3 in de ochtend. Benjamin, ik heb u niet laten slapen.

“Ik ben uit bed gegaan”, zei Benjamin, “omdat ik voel dat u een belangrijke boodschap moet hebben op zo’n uur.”

Klopt! Mijn naam is Jakob, zei de engel. Ik ben de bode engel Gods en ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach. Men noemt hem ook Jahweh, Immanuel, Koning der koningen, Jezus Christus, de Bruidegom.

Benjamin, hier komt de boodschap, speciaal voor iedereen…

Schrijf op… Bent u zwanger?

“Wat?” zei ik, “u bedoelt dat dit voor de vrouw is, toch?”

Nee, mannen. Hoeveel weken bent u zwanger? vroeg de bode engel.

“Mijn buik doet inderdaad vreemd, moet ik u bekennen. Wat zou dat zijn?”

U heeft honger, Benjamin, als een zwangere. Het zal een enorm nieuws zijn. Uw lichaam verandert, en na drie maanden zag u zelfs iets bewegen… Benjamin, ben je ’s ochtends weleens misselijk geweest?

“Gaat God nu voor een wonder zorgen, dat de mannen nu echt zwanger worden?” zei Benjamin.

Let op, wat ik u nu zeg!

De Heilige Geest wil in u zijn vanaf uw begin.

Uw geest, ziel en lichaam verandert, wanneer u bevrucht bent door de Heilige Geest. Of u nu man of vrouw bent, vertel het en zeg het tegen iedereen: “Ik ben zwanger van de Heilige Geest.”

Als men zwanger wil zijn, moet men zich aan de voorschriften houden, en men moet Jezus Christus toelaten in uw leven, en Hem uitnodigen in uw hart en leven. Uw lichaam is door God gemaakt en moet een plek zijn, waar de Heilige Geest zich kan bewegen. God zal u bevruchten.

Galaten 5, vers 22  Maar de vrucht van de Geest is 1. is liefde, 2. is blijdschap, 3. is vrede, 4. is lankmoedigheid, 5. is vriendelijkheid, 6. is goedheid, 7. is trouw, 8. is zachtmoedigheid, 9. is zelfbeheersing.

Dit zijn de vruchten van de zwangerschap, de ware bevruchting van een Christen!

Galaten 5, vers 24 tot 26  Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.

Galaten 5, vers 13 tot 22  Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde. Want de gehele wet is in één woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Indien gij echter elkander bijt en vereet, ziet dan toe, dat gij niet door elkander verslonden wordt. Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst. Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.

Efeziërs 3, vers 17  Opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde.

Benjamin en u daar, Wees zwanger van de Heilige Geest.

Ik wens u in Jezus Christus’ naam een gezegende zwangerschap!

Hebt u honger?

Eet van de Heilige Geest en laat het groeien.

Halleluja! sprak de bode engel Gods, Shalom! en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com