DutchTo the futureVideo 2013

16-03-2013 Profetie: De tijd is op, voorbij!

16-03-2013  PROFETIE, DOORGEGEVEN DOOR PROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN: GIJ ACHTERBLIJVERS ZULT U OP DE BORST SLAAN, EN ZEGGEN: “HADDEN WIJ MAAR DE BOODSCHAPPEN SERIEUS GENOMEN!” COMPLETE CHAOS ZAL ER ZIJN!

Gepubliceerd op 16 mrt 2013 door Evangelische Eindtijdspace (wacht aub klein momentje tot video start)

Please share and do not change © BC

prophecy update

Volledige weergave:

Hallo, welkom, mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 16 maart 2013 kreeg ik de volgende boodschap. Voorwaar, Benjamin Cousijnsen, ik laat u in beelden zien.

Shalom! Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam Supisadda.

Geliefden in Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, voorwaar u die luistert, De tijd is op, voorbij!

Onverwachts wordt gij weggerukt, die waarlijk Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, hebben aangenomen.

Voorwaar, Iran zal zeer spoedig zijn kernwapens gebruiken tegen Israël.

De tijd heeft geslagen, voordat dit geschieden zal! Dan zult gij weggerukt zijn.

Voorwaar, u daar, Bekeer u, en maak uw paden recht!

Neem nu Yeshua HaMashiach, Jezus Christus aan. Wees niet eigenwijs, maar luister. Belijd uw zonden en heb berouw.

O wee, gij ongelovigen, een wereldwijde aardverschuiving, vulkaanuitbarstingen, Rome wordt vernietigd!, Amerika zal er niet meer zijn!, en Noord en Zuid Korea en China komen in oorlog!

Vele raketten worden dan afgevuurd met giftige gassen.

O wee, gij achterblijvers! U zult uzelf op de borst gaan slaan, en zeggen: “Hadden wij maar naar de boodschappen van Benjamin, Gods geliefde Profeet, geluisterd en serieus genomen!”

Complete chaos zal er zijn.

Net voor al deze gebeurtenissen, zal u, die in Jezus Christus zijn, weggenomen zijn, weggerukt.

Benjamin Cousijnsen zag in het verleden zelfs dieren en baby’s en mensen met een beperking weggenomen worden.

Voorwaar, als er chaos is en vele rampen door de ‘Rapture’, de Opname, dan zullen er ruimteschepen zijn, die zich zichtbaar maken, zelfs die er al waren.

Zij zullen u zeggen: “Wij zijn de bezoekers uit de ruimte, wij hebben u verlost van uw gezwel, de haters. Ze zijn niet opgenomen, zoals deze Christenen beweren, wij hebben ze bij u weggehaald. Wij hebben ze van u verlost, maar we zullen u helpen om de Aarde weer op te bouwen”.

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus’ naam, Deze ‘bezoekers uit de ruimte’ zijn de gevallen engelen!

De Heer heeft Profeet Benjamin – ik dus – reeds veel geopenbaard.

Ik raad u aan om al zijn boodschappen te gaan beluisteren en te gaan verspreiden. Mijn naam is Supisadda. Voorwaar, het is nu de tijd om uw mond te openen, en vele zielen te redden in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus’ naam. Verwijs naar de boodschappen Gods.

Hebt gij nog iets te veranderen in uw leven?

Doe dat! Maar ook zoals hier beschreven staat: hoogmoedigheid, onreinheid, tovenarij, liefdeloosheid, eigenwijs, ongelovig, hoererij, afgoderij, gebondenheid, verslaving, afgunst, kwaadsprekerijen en roddel, eigen ik, en nog veel meer… Onderzoek u in de stilte en breng alles bij het kruis van Golgotha, bij Jezus Christus, Yeshua HaMashiach. Kies heden wie gij dienen wilt.

Voorwaar, ik ben een hemelse weddingplanner, en alles is nu gereed.

En ik mocht deze boodschap overbrengen aan Gods enige ware geliefde Profeet, Benjamin Cousijnsen. Bezoek ook zijn YouTube kanaal: Eindtijdspace YouTube kanaal; en ook het kanaal Eindtijdnieuws, of Heiscoming12 YouTube kanaal.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom, Maranatha! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com