DutchTo the futureVideo 2012

15-09-2012 Profetie: Ik zag de aankomst in de Hemel

15-09-2012  PROFETIE: IN DE NACHT WERD BENJAMIN COUSIJNSEN, IN EEN GEZICHT, DE SITUATIE NET NA DE OPNAME GETOOND: DE AANKOMSTPLAATS, GEVOLGD DOOR BIJZONDERE ONTMOETINGEN EN EEN GROOT FEEST, WOW!

Gepubliceerd op 15 sep 2012 door Evangelische EindtijdSpace

Please share and do not change © BC

bruid

Volledige weergave:

Hallo! Op 15 september 2012 in de nacht openbaarde de bode engel Gods Benjamin Cousijnsen dit gezicht.

Shalom, geliefde Profeet Gods, ik groet u daar! Ik ben Barouchaja, ik ben een bode engel Gods en laat u het volgende zien. In de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, ben ik naar u gezonden, zoals Johannes de toekomst zag. Dit is geen droom, Benjamin, wat u nu geopenbaard wordt, terwijl u slaapt. Schrijf het op, als u wakker wordt!

Jeremia 6, vers 17  Luistert naar het geklank der bazuin.

Terwijl de engel Gods dit zei, hoorde ik even de bazuin…

Benjamin, wist u dat de eerste bazuin door Yeshua HaMashiach zelf geblazen zal worden? De Here Here, Benjamin. Zie, wat u zult opschrijven! Gouden letters verschenen… Yeshua HaMashiach zag ik blazen op een prachtige gouden bazuin, die speciaal voor Hem was.

Zacharia 9, vers 14  Dan zal de HERE hun verschijnen, en zijn pijl zal als de bliksem uitschieten, en de Here HERE zal de bazuin blazen en optrekken in de zuiderstormen.

Ik zag de mensen van de aarde, alsof ze inderdaad door een peil geraakt waren…

Dit verdriet is verschrikkelijk! Toen Yeshua blies op de bazuin, bliezen de engelen Gods ook. Ik zag op Zijn dij iets geschreven, maar ik hoorde een stem: Benjamin Cousijnsen, wat u ziet, staat evenzo opgeschreven in de Geschriften.

Openbaring 19, vers 16  En Hij heeft op zijn kleed en op zijn dij geschreven de naam: Koning der koningen en Here der heren.

Ik zag een plek, waar de kinderen Gods bijeen waren…

Ik zag dat deze kinderen Gods, gekleed in blinkend linnen, bij elkaar waren, en ik zag gouden letters verschijnen.

Openbaring 21, vers 4  Daar stond geschreven: En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

Ik zag dat de kinderen Gods zichzelf vol verbazing aan het aanraken waren.

Ik zag een man kijken, en zag dat hij zijn benen aan het uittesten was, vol tranen! Het raakte mij diep, dat ik dit allemaal zag. Er waren geen ziektes meer en geen pijn. Dit zal zeer aangrijpend zijn en zo geweldig!

Wat ik verder zag, was dat de mensen opgeroepen werden en naar voren moesten komen. De engel Gods zag ik lachen. Deze kinderen Gods kwamen hierna in een zaal, waar prachtige muziek was! Ik zag dat de Christenen zich hun voorouders herinnerden en blij met elkaar spraken. Ik kon zien dat het familie was. Iedereen sprak met elkaar in deze zaal. Toen zag ik twee reusachtige deuren opengaan, door de engel Gods, en zag dat iedereen genoot en blij was. Ik hoorde iemand spreken: “Zulke vruchten heb ik nog nooit gezien!”

“Benjamin, kijk!” zei een stem, “Wow, wat een feest!” Men danste en zong voor de Here! Toen was de openbaring weg, en ik zag alleen de bode engel Gods. Hij zei:

Maak u klaar, want de Here God zegt u dit: Niemand komt Gods Koninkrijk binnen, als zijn lichaam geen tempel is van de Heilige Geest!

Het moet vrij zijn van zonden; licht en donker gaat niet samen! Breng alles bij Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Vraag altijd om vergeving, en Hij zal u vergeven! Opzettelijke zonde, terwijl u wist dat het een zonde is, wordt u aangerekend. Omdat u wist, wat u deed.

God schiep u naar Zijn beeld, en zag dat het zeer goed was. Als u naar Zijn beeld bent geschapen, moet u het van binnen onderhouden. Neem geen deel aan het roken en sterke drank! Als u uw lichaam kapot maakt en zegt: “Ik kan niet zonder”, mag u zich geen Christen noemen. U moet eerst vrij zijn. Breek er mee, nu meteen, in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Bent u al klaar om Hem te ontmoeten?

Maak u dan snel klaar, als u behouden wilt worden. Kom naar Jezus Christus met alles wat in u is, voordat het te laat is!

Ik zeg u, er is reeds een groot feest!

U zegt, “Niemand weet het uur en de dag”.

Denkt u dat deze woorden altijd van kracht zijn? De dag van Zijn Wederkomst is geopenbaard! De God van Izaäk, Jakob en Abraham heeft het geopenbaard, en bij het horen juichten de engelen! Wie Hem niet verwacht, zal Zijn Komst missen!

Ik zeg u, Maak u klaar voor Rosh Hashanah! Wie niet wil horen, gaat verloren! Hoor de bazuinen Gods!

Openbaring 19, vers 6  En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een stem van zware donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap aanvaard.

Als men, Benjamin, u niet gelooft, gelooft men een bode engel Gods ook niet.

En als men mij ook niet gelooft, dan gelooft u de God van Izaäk, Jakob en Abraham ook niet, die dit gesproken heeft. Gelooft u wel in Zijn Wederkomst? Zult u diegene zijn, die geraakt wordt door de pijl van verdriet?

Uw behoudenis hangt af van hoe uw geest, ziel en lichaam afgestemd is!

Ik ga nu, Profeet Gods, Ruacha, Yeshu, el Elohím, Rosh Hashanah! sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com