DutchVideo 2012

15-07-2012 Geloven = 100 procent aanvaarden!

RAFAËL, GODS BODE ENGEL, GEEFT DEZE BOODSCHAP DOOR NAMENS JEZUS CHRISTUS. AAN DE HAND VAN EEN WARE SPECTACULAIRE GEBEURTENIS WORDEN GELOOF EN ONGELOOF TER SPRAKE GEBRACHT.

Gepubliceerd op 15 jul 2012 door eindtijdspace

Please share and do not change © BC

vertrouw op God

Volledig verslag:

Hallo, mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 15 juli 2012 kreeg ik de volgende boodschap.

Shalom, Benjamin! Mijn naam is Rafaël. Ik ben tot u gekomen in de naam van Jezus Christus.

Benjamin, geef dit door wat ik, Rafaël, spreek tot de gelovigen en niet-gelovigen.

U daar, luister goed. Ik benadruk dat Benjamin uitgekozen is als Profeet van God. Aan u is het of u de bode engel Gods gelooft. Als u een bode engel Gods niet gelooft – zo staat het in de Geschriften – wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt. Velen  hebben zoveel bijzondere dingen gehoord en waren onder de indruk van wat Benjamin met u mocht delen, wat hij ontvangen had.

Tomas had zelf vele wonderen gezien van Jezus en toch zei hij nog: “Als ik mijn handen op de wonde leg, geloof ik”.

Er was in Amerika een stuntman…

Hij spande een stalen kabel van de ene kant naar de andere kant. Zijn naam was Jimmy. De kabel werd zeker 20 meter boven de grond vastgemaakt. Met heel veel aankondiging kwamen meer dan 1500 mensen kijken naar deze waaghals. Toen Jimmy deze hoge kabel opging, werd het doodstil…

Jimmy die riep: “Geloven jullie dat ik het kan met deze motor?”

“Ja!” riepen er velen, en er volgden spannende minuten…

En daar ging hij met een behoorlijke snelheid. Velen hadden de handen voor de ogen, ook die geroepen hadden. Zouden ze hem echt geloven? Een daverend applaus volgde! Zelfs met een paraplu liep hij zó naar de overkant. Telkens na elke stunt zei Jimmy: “Geloven jullie dat ik het kan?”

“Ja!!!” riepen ze.

‘Wie heeft vertrouwen in mij?’

“Jij daar”, zei Jimmy, “jij daar, kom maar achterop de motor!” Het was een jongen van 14 jaar oud. Toen Jimmy weer vroeg: “Geloven jullie dat ik deze jongen veilig naar de overkant kan brengen?” kregen ze een brok in de keel, maar de menigte begon te juichen, en de massa riep: “Ja, wij geloven dat u het kan!”

Later vroeg men die jongen van 14 jaar, waarom hij op die uitnodiging inging.

De jongen vertelde: “Ik vertrouw hem, hij is mijn vader. Ik geloof in hem”.

Zo is het ook met velen van u. U roept: “Ik geloof in Jezus Christus!” U roept van alles en doet zo veel voor de Here. Maar als Jezus Christus zegt tegen u: Kom! Ver boven de grond, kom, vertrouw Mij! Vrees niet, geloof Mij, Ik breng u veilig met de motor 20 meter boven de grond op de kabel naar de overkant.

Wat zegt u dan?

Deze jongen ging op de uitnodiging in en hij vertrouwde zijn vader; hij gelóófde in hem!

Geloven is aanvaarden en je overgeven voor 100% aan Jezus Christus! Dit is ook voor u! En als u Zijn boodschap hoort, gelooft u dat Jezus Christus u vandaag kan helpen en redden? Gelooft u, wat Hij toen deed, ook nu nog kan?

Neem een stap in het geloof. Jezus Christus wil u vandaag aanraken. Leg uw hand op uw gedachten, op uw voorhoofd en uw hart, en zeg mij nu na:

“Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, ik geloof dat u de Zoon van God bent. Ik leg mijn hart en gedachten bij u neer. Vergeef mij dat ik geen geloof had. Ik wil met u op avontuur gaan. Ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij. Ik geloof, u vertroost mij.

Ik leg al mijn zonden bij u neer. Ik beloof u om uw woord te gaan lezen, de Bijbel. Ik leg mijn leven in uw hand, en geef mij over aan u. Ik aanvaard uw aanraking en ben uw eigendom.

Ik verbreek elke aanval in mijn gedachten en ik verbreek in Jezus Christus’ naam elke ziekte. Ik ben gekocht en vrijgekocht onder het Bloed van Jezus Christus.

Dank u dat ik in uw kracht mag staan, en dat ik vanaf vandaag anders in het leven sta. Ik zal naar de kerk gaan, en u loven en prijzen en danken voor wat u deed aan mij.

Met u ben ik meer dan overwinnaar. Dank u, Jezus Christus, dat u mij vrijgemaakt hebt van elke leugen. Dank u, Jezus, dat uw Bloed over mij heen is gekomen en dat ik nu gereinigd ben en uw eigendom, in Jezus Christus’ naam. Amen!”

Benjamin, God zegt: Jeremia 32, vers 27  Daar staat geschreven: Zie, Ik ben de God van al wat leeft. Zal voor mij iets te wonderlijk zijn?

De bode engel Gods sprak verder,

Ik ga nu en ik zeg u, Welkom in Jezus Christus’ naam!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com