DutchVideo 2012

14-09-2012 De Here God waarschuwt u, Guatemala!

14-09-2012  PROFETISCH – ONTVANGEN OM 00.30 UUR IN DE NACHT, OPENBAART DE ENGEL DES HEREN AAN BENJAMIN COUSIJNSEN, DAT IN GUATEMALA DE VULKAAN FUEGO ONTWAAKT IS. GOD WAARSCHUWT U! EXODUS 3 TOT 5

Gepubliceerd op 14 sep 2012 door Evangelische EindtijdSpace

Please share, and do not change © BC

vulkaan Fuego uitbarsting

Volledige weergave:

Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Tijdens mijn slaap sprak de bode engel Gods Donder de volgende woorden tot mij.

Toen ik wakker werd, schreef ik elk woord op, dat de bode engel Gods sprak en hij zei:

Benjamin, ik spreek in uw gedachten, ik spreek tot u als in een droom.

Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik groet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, de Christus Jezus. Wereld, u bent gewaarschuwd! Benjamin, mijn naam is Donder. Ik ben naar u gekomen om u te vertellen: Het is geschied!

Wat u gesproken hebt, zal ook geschieden, al neemt de wereld u, misschien niet allen, serieus, en noemt men u een leugenaar, een valse profeet, en zelfs een onheilsProfeet. Maar u daar, luister goed, wat ik u vertel!

Uw vulkaan, die u Fuego noemt, is ontwaakt.

Als u geluisterd had, was dit niet geschied, wat voorzegd was door de eindtijdProfeet Benjamin Cousijnsen. Ik moest in opdracht van de God van Izaäk, Jakob en Abraham ook uw land bezoeken, en dit heb ik gedaan. Uw vulkaan spuwt nu krachtig!

Guatemala, Zie de as, zie de donkere wolken, die men van verre ziet, en de lava!

Ik zag u vluchten, zoals men moet vluchten voor de zonden. Deze vulkaan is 3800 meter hoog. Ook zijn er vele slachtoffers gevallen, en velen hebben ademhalingsproblemen en last van brandende ogen. Luister, wat de Geest Gods zegt!

Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden!  Mattheüs 10, vers 39

Wie niet wil horen, gaat verloren. Vrees de God van Izaäk, Jakob en Abraham, waar u zich ook bevindt, God vindt u en ziet u, en God haat uw beelden! 

Exodus 20, vers 3 tot 5  Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren is.

Yeshua HaMashiach, de Christus, moet aanbeden worden, niet uw beelden!

U bent gewaarschuwd, wereld! U bent gewaarschuwd, kerken! Yeshua is geen beeld! Word wakker daar, voordat de God van Izaäk, Jakob en Abraham uw land bezoekt!

De bescherming van de aarde is reeds weggenomen.

O wee, wereld, kom naar Yeshua HaMashiach nu.

Het is bijna zover. De Wederkomst van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, komt er aan!

En velen zullen zich op de borst gaan slaan, en dan komt het ergste nog voor u op de aarde. Het mooiste komt nu zeer spoedig voor de kinderen Gods, voor de reinen van hart en ziel, die Hem verwachten. Als u zich overgeeft aan Hem, die u liefheeft, en u heeft spijt van uw zonden en u neemt deze boodschap serieus, dan zult u behouden worden, als u zich bekeert. Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, is uw Redding voor behoud.

Benjamin, Profeet Gods, ik ga nu. Mijn naam is Donder! Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com