DutchVideo 2012

De technologische gevallen engelen

14-07-2012  DE BODE ENGEL GODS MICHAËL OPENBAART BELANGRIJKE INFORMATIE DIE DE HERE JEZUS CHRISTUS NU KENBAAR MAAKT: DIT GAAT GESCHIEDEN TIJDENS EN NA DE OPNAME. MENSEN ZULLEN OOK WORDEN OVERGENOMEN!

Gepubliceerd op 15 jul 2012 door eindtijdspace

Please share and do not change © BC

blue-beam-rising

Volledige weergave:

Hallo! Op 14 juli 2012 bracht de bode engel Michaël op de late avond deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Benjamin! Mijn naam is Michaël. Ik begroet u in de naam van de machtige Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Let op!

Openbaring 12, vers 12  Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.

Benjamin, de satan met zijn technologische gevallen engelen en vele andere demonen zijn reeds op aarde en willen de Christenen elimineren.
Wat ik u vertel, zal geschieden!

Tijdens de Opname is de bestuurder van het vliegtuig, de auto, trein, enzovoort, weg.
Iedereen die wederom geboren is en Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, heeft aangenomen en zijn zonden beleden, wordt weggenomen. Vooraf zal het beest op aarde proberen u weg te trekken van Jezus Christus.

De technologische gevallen engelen gaan uw wetenschappelijke kennis ver te boven!
Ook zal er een doorbraak zijn. Men gebruikt een virtual reality programma, waar men levensecht contact kan maken met het onzichtbare, zelfs met Yeshua HaMashiach. Alle beelden zullen gemanipuleerd zijn, en het werk van satan zal velen, waaronder Christenen, verleiden. U zal overgenomen worden door dit virtual reality programma.

Openbaring 13, vers 15  En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden.

Welkom in wonderwereld, waar men u nu alreeds observeert!
Men wil wereldwijd bij de grenzen camera’s plaatsen als controle.

Men heeft de chip nu zo microklein kunnen maken, dat men het in de voeding kan plaatsen en drinken.
Vrees niet als u Jezus Christus hebt aangenomen na de Opname.

Het volgende is: Openbaring 16, vers 2  En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.

Als u Yeshua HaMashiach hebt aangenomen vóór de Opname en het merkteken niet aanneemt, wordt u gered; ook daarna.
Maar als u nog gebonden bent en niet vrij, en verslaafd aan het wereldse genot – of u nu een goede Christen bent of niet – u zal de Opname voorbij zien gaan en het heel erg zwaar hebben. Daarom is het belangrijk, ondanks dat men u dwingt om het getal aan te nemen. Doet u dit wel, dan zult u eeuwig verloren gaan. Doet men u iets in het voedsel of drinken, zonder dat u het wist, zal u gered worden. Niet als het op het pak drinken staat of elders, want u wist het dat dat het merkteken is, waarmee u Gods Koninkrijk nimmer zal zien. God heeft u gewaarschuwd!

Openbaring 13, vers 17 en 18  En dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Het is nu de tijd om u klaar te maken voor Zijn Wederkomst!
Zorg dat u daar bij bent! Maak het u zelf niet moeilijk. Kom naar Jezus Christus en bekeer u, en leg al uw zonden voor Hem neer en heb berouw in uw hart, wat u fout hebt gedaan in uw leven. Begin opnieuw en wandel met Hem. Kies heden wie u dienen wilt.
Benjamin, ik moet nu gaan. En ik zeg u dat God u en uw vrouw, en uw helpers, zal zegenen. Hij weet wat u nodig hebt in Zijn werk.

De Here geve u Spreuken 8, vers 9

Shalom! Ik ga nu.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com