DutchTo the futureVideo 2012

13-09-2012 Profetie: Beschrijving van rampen!

13-09-2012  PROFETIE: BESCHRIJVING VAN RAMPEN IN DE WERELD NA DE OPNAME, DOOR GODS EENVOUDIGE PROFEET, BENJAMIN COUSIJNSEN… U KIJKT IN DE TOEKOMST, SPRAK DE BODE ENGEL GODS.

Published on Sep 13, 2012 by Evangelische Eindtijdspace

Please share, and do not change! © BC

natuurrampen

Volledige weergave:

Hallo! In de nacht van 13 september 2012 bezocht een engel des Heren Benjamin Cousijnsen. Benjamin schrijft…

Shalom, Benjamin Cousijnsen! Word wakker! Sta op!

Ik hoorde de stem zelfs in mijn slaap… Benjamin, volg mij.

Ik opende mijn ogen en keek op mijn horloge… Benjamin, wat doet u? sprak de bode engel Gods.

Ik zei: “Het is 10 over 2!”

De engel Gods zei: Wij worden uitgezonden, Profeet Gods, wanneer de God van Izaäk, Jakob en Abraham ons beveelt om te gaan, wanneer dan ook. Ik ben de bode engel Gods en ben tot u gekomen in de machtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Benjamin, volg mij nu…

Ik volgde de bode engel Gods en liep mijn slaapkamer uit, door de deur heen en samen de trap af. De trap kraakte en ik dacht: ‘Dat kan niet anders, want de engel was zeker wel 2.5 meter lang!’ Samen liepen we dwars door de voordeur heen, en ik dacht eventjes: ‘Ging dat altijd maar zo’. De engel Gods glimlachte en keek mij aan, terwijl ik dat dacht. Hij leek mijn gedachten te hebben gehoord. Benjamin, mijn naam is Janilach, sprak de bode engel Gods.

Benjamin, want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf. Het is een gave van God! evenals beschreven staat in de heilige Geschriften in: Efeziërs 2, vers 8

Terwijl we weer op de kruising van de straat stonden, sprak de bode engel Gods ineens: U kijkt in de toekomst.

De engel des Heren maakte een strekkende, zwaaiende beweging met de rechterhand en -arm omhoog. En ik zag het beeld van de straat met huizen veranderen…

Ik zag mensen rennen, en hoorde hen roepen en schreeuwen, op zoek naar hun geliefden. Maar ze waren er niet meer. Een moeder huilde en riep luid: “Ik ben Christen! Waarom ben ik achtergelaten? Waarom?” De beelden veranderden voor mijn ogen…

Toen zag ik een kerk, waar mensen uitkwamen…

Sommigen waren aan het vechten en trokken elkaar aan de haren. Anderen waren terneergeslagen. Ik zag de voorganger naar buiten komen, vol tranen. De bode engel Gods vertelde mij, dat het een kerk was, die nog steeds dacht dat Jezus Christus nog lang niet kwam. Zelfs deze voorganger had dat gedacht. Ze waren nog zo gewaarschuwd door uw boodschap!

De Heer sprak deze woorden nu direct via de engel Gods. Ik hoorde: Er zal zoveel haat en chaos zijn! De liefde en de vrede zal er niet meer zijn. De antichrist heeft de aarde overgenomen. 

Ik zag een groep mensen iets eten op straat…

Dit beeld werd ingezoomd. Toen zag ik duidelijk van dichtbij… ze aten gezamenlijk een mens op!

Het beeld veranderde… Ik zag een soort piramide puntig gebouw instorten.

Het was een hoog gebouw. Dit zal plaatsvinden in de Verenigde Staten. Vijf hoge gebouwen zag ik instorten en ik zag mensen uit de ramen springen en ik hoorde veel gegil. Ik zag scheuren in de straten en muren van de gebouwen ontstaan, en hoorde veel gegil, voordat de gebouwen vielen. Ik zag een zeer krachtige trilling, een beving, en gebouwen stortten ineen! Toen zag ik puin en water, een enorm hoge golf, een enorme overstroming vond plaats, en auto’s werden meegespoeld. Alles leek tegelijk te gebeuren.

Brokstukken, zo groot als een voetbal, vielen uit de lucht. Dit had ik al eens eerder gezien. Het beeld veranderde, en ik zag een sprinkhanenplaag, dat al het groen in de weilanden opvrat. Ook zag ik in de lucht een muggenplaag.

Opnieuw zag ik dat de Maan gaten leek te vertonen.

De Zon zag er eng roodachtig uit, en ik voelde een enorme hitte. Het was zoveel, wat ik zag!

De engel des Heren sprak: Benjamin, u wilt niemand bang maken, maar voor wie Yeshua HaMashiach, de Christus, geloven, en Hem verwachten en met Hem wandelen: zij zullen Hem zien in het Koninkrijk Gods. Maar als men Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, verwerpt, verwerpt men Jezus Christus, die de zondaar liefheeft en wil redden! Hij spreekt al zo lang in liefde tot u, die luistert. Kom tot Mij, open uw hart! Blijf niet achter. Vrees uw zonden, vrees God, en bekeer u nu, voordat u achterblijft!

Toen zag ik Obama en hoorde de woorden: “Zie, de heerser van de aarde…”

Ik zag ook heel veel kraaien, die van de lichamen aten, waar de straten vol mee lagen.

Toen zag ik, vanaf boven gezien, op de aarde: zeven vulkanen, die samen een 8 vormden.

Deze waren alle actief geworden, maar wisselden af in heftigheid.

“Welk land is dit?” vroeg ik.

Benjamin, dit zijn Costa Rica en Nicaragua. Opnieuw maakte de bode engel Gods een brede zwaai met zijn rechterarm en -hand, en sprak: Zo is het genoeg… En het normale straatbeeld zag ik weer verschijnen.

Het is goed, zei de engel Gods, dat men zich nu radicaal bekeert.

Ik noem u, Nederland, en Duitsland!

Deze landen hebben zich verontreinigd aan het begeren uws naaste, en hebben het natuurlijke vervangen tegen het onnatuurlijke. God schiep de man en de vrouw, en geen vrouw en de vrouw in het Paradijs! Evenmin als de man en de man! Velen kerken hebben zich schuldig gemaakt. De Geschriften zijn hier duidelijk over, en God vraagt u om zich te bekeren. Zo heeft Hij de mens niet geschapen. Toch heeft de Here u lief en wil u redden uit de hel. Onderzoek de Geschriften Gods. U moet zich nu bekeren, en u overgeven aan Hem, die u Zijn ware liefde wil geven, en u vooral eeuwig leven wil geven: aan een ieder, die in Hem, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, gelooft.

Ik breng u terug, Benjamin. We liepen samen terug naar huis, dwars door de voordeur heen, de trap weer op. De engel Gods zei nog bij het bed:

God zal spoedig Zijn Zoon zenden, bij het horen van de bazuinen. De tijd is nabij!

Ik zeg u, Zorg dat u niet achterblijft. Word wakker! Verwacht Yeshua HaMashiach, de Christus. Reinig u, wereld! Laat al uw zonden gebracht zijn bij het kruis, want anders, o wee, o wee! 

Mexico, Spanje, Frankrijk, Verenigde Staten, Nederland, Duitsland, Engeland, elk land,
Pas op! Wie niet wil horen, gaat verloren.

Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com