DutchVideo 2012

13-07-2012 De tekenen van de laatste uren!

DE BODE ENGEL GODS SPRAK: WAT IK U VERTEL, ZAL VOOR U EEN OPENBARING ZIJN! IK GEEF U DEZE TEKST SPRAK ONAM, DE BODE ENGEL GODS: MATTHEUS 24: 22!

Gepubliceerd op 13 jul 2012 door eindtijdspace

Please share and do not change © BC

waakzaam - olielampen

Volledige weergave:

Hallo! Op 13 juli 2012 ontving Benjamin Cousijnsen deze boodschap van de Here God, in de Naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, via Zijn bode engel Gods.

Shalom Benjamin! Mijn naam is Onam. Ik begroet u daar in de naam van Yeshua HaMashiach. Benjamin, Profeet Gods, schrijf alles op wat ik, de bode engel Gods, tot u spreek in de naam van de ware God van Izaäk, Jakob en Abraham, die Zijn Zoon Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, klaarmaakt.

Het is belangrijk dat u wederom geboren bent, om het Koninkrijk Gods te mogen binnengaan.

Het Koninkrijk Gods kan vergeleken worden met de tien maagden, die haar lampen namen en er op uittrokken. De Bruidegom is Yeshua HaMashiach. Wat ik u vertel, zal voor u een openbaring zijn…

Vijf van hen waren dwaas, en de andere vijf waren gelukkig wijs.

De dwazen hadden over de Wederkomst gehoord, maar deden er niets mee. Ze hadden hun lampen iets gevuld, een bodem vol. Ze waren wederom geboren en waren ook nog eigenwijs en beter wetend. Ze namen de raad van de wijzen niet aan. Dit zijn nu de tekenen van de laatste uren.

De wijzen hadden ook gehoord van de Wederkomst en namen de boodschap serieus. En deze vijf wijzen maakten tijd om de kruiken van de lampen goed te vullen!

Terwijl de Bruidegom uitbleef, werden ze moe, net als die dwazen!

ALLEN werden slaperig en sliepen in, en midden in de nacht klonk een geroep vooraf… een bazuingeschal. Men riep: “De Bruidegom, zie, ga uit Hem tegemoet!”

Toen stonden al die maagden op en brachten hun lampen goed in orde. Toen ze op weg waren, zeiden de dwazen tot de wijzen: “Onze lampen gaan bijna uit. Hadden wij maar geluisterd; geef ons van uw olie!” Maar de wijzen zouden geen wijzen zijn, als ze dat wel deden. Ze zouden verloren gaan. Ze zeiden: “Nee! Er mocht niet genoeg voor ons en voor u zijn. Ga liever naar de verkopers en koop het voor uzelf.” De wijzen hadden hen nog zo gewaarschuwd, maar ze waren eigenwijs. Doch nu, op het laatste moment, toen de vlam kleiner werd, gingen ze heen om olie te kopen.

Daar! Ja dáár komt de Bruidegom, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, Koning der koningen, Immanuel, Jahweh!

Deze wijzen die gereed waren, gingen met Hem de bruiloftszaal binnen. Men keek hun ogen uit. Velen hadden tranen in de ogen toen ze dit alles aanschouwden. En de deur werd gesloten.

Later kwamen na lang zoeken de andere maagden aan. Wat waren ze blij, ze hadden het gevonden nu en zeiden: “Heer, Heer, doe voor ons open!”

Maar Hij antwoordde en zeide: Voorwaar, Ik zeg u, Ik ken u niet.

Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur!  Mattheüs 25, vers 1 tot en met 13

Benjamin, ik, de bode engel Onam, heb dit alles tot u gesproken in Jezus Christus’ naam om u allen wakker te schudden. Ik moet afsluiten en heengaan nu.

Ik geef u deze tekst: Mattheüs 24, vers 22  Hier staat geschreven: En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden. Doch, ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.

De bode engel Gods sprak tot slot: U daar, lees dit en overdenk deze boodschap Gods. Shalom, Ruacha, Yeshua, Immanuel!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com