DutchVideo 2012

12-09-2012 Profetische Openbaring!

12-09-2012  PROFETISCHE OPENBARING. THEMA’S: DE ANTICHRIST SPEELT EEN SPEL, EN DE ACHTERBLIJVERS ZULLEN HEM VERHOGEN. DE WEDERKOMST STAAT VOOR DE DEUR! ANTWOORD OP VELE WAAROMS.

Published on Sep 12, 2012 by eindtijdspace

Please share, and do not change! © BC

Obama exposed

Volledige weergave:

Hallo! Op 12 september 2012 ontving ik de volgende profetische boodschap van de bode engel Gods.

Shalom, Benjamin Cousijnsen! Ik groet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Rama. Ik ben een bode engel Gods.

De antichrist is onder u!

Openbaring 12, vers 12  Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.

De antichrist is van goed aanzien, en niemand op de aarde zal hem van de troon stoten!

Zijn overwinning op de aarde staat reeds vast. Hij is onder u als een engel des lichts, en de wereld juicht. De antichrist speelt een spel! 

Openbaring 13, vers 7  En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.

Israël zal zich verdedigen tegen het nucleaire wapenprogramma van Iran!

Openbaring 13, vers 4  En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan het beest gelijk? en: Wie kan er oorlog tegen voeren?

U daar, uw hart zal smelten voor de antichrist en u zult Obama verhogen.

Openbaring 13, vers 3  En ik zag een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna.

Ik zeg u, mijn naam is Rama, de bode engel Gods.

De God van Izaäk, Jakob en Abraham heeft u gewezen op de Geschriften, gelijk Hij deze woorden spreekt nu, rechtstreeks.

Alleen u, die in Yeshua HaMashiach, de Christus, verbonden zijt, begrijpt wat Hij zegt.

De Wederkomst van Christus staat voor de deur!

Zie de tekenen van de tijden en de openbaringen. Ook waarschuw ik u, het merkteken 666, dat reeds verplicht en door velen is aangenomen – dit is ook een verbond sluiten met satan – NIET aan te nemen! Er is geen weg terug om gered te worden.

Openbaring 16, vers 2  En de eerste ging heen en goot zijn schaal uit op de aarde, en er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden.

Waarom zijn er zoveel rampen? Waarom is de bescherming van de aarde weg?

Waarom komt men niet naar Yeshua HaMashiach toe met dit alles? Waarom luistert u niet? Terwijl Yeshua, Jezus Christus, u al zo lang roept! Bekeer u, en geef uw hart aan Hem. Buig uw knieën en sluit uw ogen, en nodig Jezus Christus uit om in uw hart te komen wonen. En heb berouw van uw zonden. Kies nu voor Hem, die u liefheeft en die u wil redden!

Mattheüs 7, vers 13 en 14  Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.

Johannes 3, vers 36  Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

De tijd is nabij! U, die Christus heeft aangenomen, zult weggenomen worden van deze aarde, die overgenomen is door de satan, met zijn gevallen engelen.

Ik ga nu. Deze boodschap is echt profetisch, Benjamin. Wie niet wil horen, gaat verloren.

Ruacha, el Elohím, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com