DutchVideo 2015

100% door God afgekeurde deuren!

Waarschuwende boodschap van God: Er zijn vele deuren die nergens heenleiden, dan naar het gevaar voor misleiding en valse werken en leugens. Hoor of lees verder, welke ‘deuren’ door de Here God zelf, de Here Jezus Christus van Nazareth, Yeshua HaMasiach, helemaal, 100%, worden afgekeurd!

Gepubliceerd op 14 dec 2015 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

Jesus, the only Door

Volledige weergave: 

Hallo, welkom! Op 14 december 2015 bracht een engel des Heren, de bode engel van God, in opdracht van de Here Jezus Christus, woord voor woord aan Profeet Benjamin Cousijnsen deze waarschuwende boodschap over.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, kadosh, heilig is Adonai, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, mijn naam is Rafaël en ben een bode engel Gods.

Johannes 10, vers 7  Jezus zeide dan nogmaals: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur der schapen.

Voorwaar, er zijn sprookjes over een oud of een mooi kasteel.
En sommige sprookjes komen dicht bij de waarheid. Maar dat er stemmen galmen door de gangen, en dat er achter de vele deuren gevaar schuilt, en als men de juiste deur vindt, er dan een wereld voor u opengaat, is de volle waarheid! Er zijn vele deuren, die nergens heenleiden, dan naar het gevaar voor misleiding en valse werken en leugens. Satan heeft reeds wereldwijd een kopie van vele ware Christenen gemaakt, met een verdraaid evangelie vol van sprookjes en leugens, en met een mix van de Bijbelteksten. En het enige wat centraal staat, is zieltjes winnen voor hun kerk!

Voorwaar, en zo is er een deur, die zich ‘De Deur’ noemt!
En zo is er een deur, die zich Jehovah’s noemen, en een deur die zich Reiki noemt, en een andere deur noemt zich Mormonen, en een deur voor één Wereldreligie, en één voor Hindoes en Boeddhisten en Indianen en Moslims, en vul maar in. Zelfs de EO, de Evangelische Omroep, werkt samen met de Rooms-Katholieke kerk en anderen! Voorwaar, onderzoekt eerst, voordat u zich laat verleiden en misleiden!

De genoemde deuren in deze boodschap raadt de God van Abraham, Izaäk en Jakob voor 100% af!
Deelname is u schuldig maken aan de leugens en dwaling! Voorwaar, luister ook naar de boodschap van 20 augustus 2014, met de titel: ‘Welke deur is uw deur?’

Johannes 10, vers 1 en 2  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie niet door de deur de schaapskooi binnenkomt, maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover; maar wie door de deur binnenkomt, is de herder der schapen.
En vers 5  Maar een vreemde zullen zij voorzeker niet volgen, doch zij zullen van hem weglopen, omdat zij de stem der vreemden niet kennen.
En vers 7 tot en met 10  Jezus zeide dan nogmaals: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur der schapen. Allen, die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed.
En vers 27 tot en met 30  Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders. Ik en de Vader zijn één.

Voorwaar, weet dit: 

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.
En Johannes 3, vers 16 en 17  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com