DutchVideo 2012

10-07-2012 Profetie voor Spanje!

GOD ROEPT SPANJE OP TOT BEKERING, OPDAT SPANJE REDDING EN HET LAND RUST MAG ONTVANGEN, EN VLOEK IN ZEGEN MAG VERANDEREN. GOD ROEPT OOK OP TOT HET HELEMAAL OPGEVEN VAN DIERENMISHANDELING!

Published on Jul 11, 2012 by Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

Spanje

Volledige weergave:

Hallo! Deze profetische woorden, deze boodschap, ontving Benjamin op 10 juli 2012. Benjamin schrijft,

Ik zat ‘s middags in de huiskamer, toen ik hoorde: Benjamin, hoor mij, ik ben op uw kamer, kom snel.

Benjamin, Olá, sprak de bode engel Gods. Mijn naam is Rabina. Ik ben naar u toe gezonden in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Spanje, heeft u geen problemen genoeg?

Psalm 49, vers 13  De mens is gelijk aan de beesten, die vergaan.

Zoals u met de stieren omgaat, zo zal u opgejaagd worden!

Numeri 23, vers 22  God is hem als de hoornen van de wilde stier.

2 Samuel 1, vers 25  Hoe zijn de helden gevallen te midden van de strijd!

Het beest zal hen overwinnen en hen doden!

U daar bedenkt wel weer een spel om alsnog de stieren op te jagen.

U zult hetzelfde lot ondergaan, olé!

Psalm 107, vers 29  Hij maakte de storm tot een zacht suizen… u bent gewaarschuwd!

Jeremia 25, vers 32  Een zware storm steekt op van de uithoeken der aarde.

Hij sprak en deed een stormwind opsteken.

Jeremia 21, vers 5  Ik zal tegen u strijd voeren met uitgestrekte hand.

Psalm 50, vers 17  Hoewel gij de tucht haat, en mijn woorden achter u werpt?

Haal uw balk uit uw oog nu!

Spreuken 13, vers 6   Goddeloosheid stort de zondaren in het verderf.

Ik heb het nog niet eens over al het andere.

Zei God niet: Gij zult niet doden? Men stopte met het doden in uw arena, en God wilde u daarvoor belonen, en wat doet u? U neemt de ideeën aan, die tegen God ingaan!

Jesaja 30, vers 15  Door bekering en rust zoudt gij verlost worden.

Ziet van het dieren mishandelen af!

Job 6, vers 2  Dat mijn verdriet toch goed gewogen werd.

Johannes 10, vers 9  Hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.

Jezus Christus weet wat er in u omgaat; Hij kent uw hart en uw gedachten…

Doden, stelen, vloeken, hoererij, dronkenschap en nog veel meer… het zijn allemaal kenmerken van demonen, die er voor zorgen dat er totale scheiding komt tussen u en God. De zonde leidde u naar de dood en u zult daar hetzelfde meemaken in de hel. U zult dan de stier zijn en voor eeuwig van God gescheiden zijn.

Ik zeg u, Er is nog hoop!

En dat is, dat u zich bekeert tot Jezus Christus, en vergeving vraagt voor uw zonden. Neem Hem aan in uw hart en dank Hem, dat Hij u nu een nieuw leven geeft. Geef u over aan Hem, Jezus Christus, en u zult behouden worden! Maak nu uw keus, wie de Heer van uw leven is. Zet stappen in geloof en ga naar een kerk, waar men Jezus Christus belijdt. Maak alles nu snel in orde. Hij is de Oplossing voor u en elk land.

Als men zich nu radicaal bekeert, elk land, zal er een grote zegen en wonder plaatsvinden. God zal uw land redden. Jezus zou zeggen: Zie engelen Gods, ze luisteren! Ze hebben Mij aangenomen! Ik zal met Spanje zijn, uw straf zal zegen zijn.

Benjamin, ik heb dit alles tot u gesproken, Profeet Gods. U hebt elk woord en tekst en letter opgeschreven, die ik, Rabina, via Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, mocht uitspreken.

Shalom, Benjamin, ik ga nu.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com