DutchVideo 2012

09-10-2012 Men heeft levensechte mensrobots!

DE BODE ENGEL GODS BRENGT EEN OPMERKELIJKE BOODSCHAP NAMENS JESHUA HAMASIACH. DE MACHT ACHTER DEZE ONTWIKKELING IS VAN… INDERDAAD, SATAN! DEZE GEBRUIKT VELE MIDDELEN OM DE MENS OVER TE NEMEN!

Gepubliceerd op 9 okt 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

mens robot

Volledige weergave:

Hallo! Op 9 oktober 2012 bracht de bode engel Gods deze boodschap over van de Here God aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Benjamin! Ik ben de bode engel Gods, Jismaël. Ik groet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Mijn naam is Jismaël en ik openbaar u het volgende…

2 Thessalonicenzen 2, vers 3 tot 5  Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is.

Men wil slimmer dan God zijn. Men heeft levensechte menselijke robots, die er levensecht en menselijk uitzien!

Deze robots worden bestuurd op grote afstand via een satelliet. Men ziet elke beweging via de technologische robotic centrale, en weet waar deze levensechte mensrobot zich bevindt.

Men kan de robots alle opdrachten laten doen met ethische software, zodat de robots zelfs kunnen beslissen, wanneer ze en op wie ze kunnen schieten. Deze levensechte mensrobots hebben een spraakherkenning en maken levensechte menselijke bewegingen, en hebben een computerprogramma ingebouwd, zodat men ook via de satelliet gegevens en opdrachten kan overbrengen. Wel laat deze menselijke robot zichzelf op via de stroomvoorziening.

Ook heeft men deze menselijke robots geplaatst onder de mensen op een markt, en niemand had het door!

Eén van de robots zei: “Ik ben niet menselijk, en zal nooit helemaal zijn zoals u”.

Vanaf den beginne maakte God de hemel en de aarde, en de wateren en het licht, dag en duisternis, het uitspansel, vruchtbomen, lichten aan het uitspansel, levende wezens en de mensen. Wat maakte God niet? En God zag dat het goed was!

Satan is vanaf den beginne tegen het werk zijner handen Gods geweest, en haatte de plannen, omdat hij jaloers was op God.

Nu probeert satan met zijn demonen, de gevallen technologische engelen, mensen te beïnvloeden via de technologie, en over te nemen. Elk middel grijpt satan om de mens naar de gelijkenis van God uit de weg te ruimen. Hij gebruikt vele middelen om de mens totaal over te nemen!

Johannes 15, vers 18  Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft.

Johannes 14, vers 6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Johannes 17, vers 20  En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven.

Ik zeg u, Bekeer u en word gered!

Ik ben meer dan overwinnaar. Dit zei Yeshua HaMashiach, Jezus Christus! Ik kom zeer spoedig!

Ik ga nu, Benjamin, Ruacha, Yeshu, Shalom! sprak de bode engel Gods en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com