DutchVideo 2012

09-08-2012 Profetie vervuld: Tyfoon 3 treft China!

PROFETIE GODS VERVULD: CHINA, U WAS GEWAARSCHUWD, MAAR U LUISTERT ALLEEN MAAR NAAR UW BEELDEN, DIE NIETS ZEGGEN! BENJAMIN COUSIJNSEN, GODS PROFEET, HEEFT ALLES REEDS VOORZEGD! SPRAK DE BODE ENGEL GODS.

Published on Aug 8, 2012 by eindtijdspace

Please share, and don’t change! © BC

tyfoon3 China

Volledige weergave:

Hallo! Op donderdag 9 augustus 2012, op de vroege ochtend in de nacht, werd Benjamin in de Geest meegenomen door een bode engel Gods.

Ik ben een bode engel Gods. Benjamin, word wakker!

Shalom Benjamin, mijn naam is Josia. Ik neem u mee. Benjamin, ik begroet u in Jezus Christus’ naam. Volg mij…

Ik stond op en de bode engel liep samen met mij de trap af, en we liepen dwars door de voordeur heen, die op slot was.

En buiten aangekomen, zei de bode engel Gods Josia:

Ik neem u mee naar Changhai, China.

Wij vlogen vanuit mijn straat de lucht in. Ik leek wel een magneet. Ik werd gewoon meegetrokken, en we vlogen door de lucht en de wolken heen… Daar zagen ik en de bode engel Gods heel veel water en schade voor ons liggen!

Benjamin, Donder heeft voor een wervelwind gezorgd, en overstromingen en hevige regenval. Donder heeft voor een derde Tyfoon gezorgd; geef dit door. Men noemt het de tyfoon Haitang, maar het is door de ingehouden bode engel Donder aangebracht, die in de naam van de God van Izaäk, Jakob en Abraham tot zo ver schade aan mocht brengen.

“Waarom wordt China gestraft?” vroeg ik.

Benjamin, God waarschuwt alle landen en verwijst ook naar Exodus 20, vers 3 tot 6.

“Wat staat daar beschreven dan?” vroeg ik.

Luister, zei de engel Gods… Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel… Daar vallen al uw gesneden beelden onder…, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten.

Zo spreekt de almachtige, enige God van Izaäk en Jakob en Abraham tot u. Dit zijn Gods geboden!

Het volgende bezoek, de vierde tyfoon, zal nog krachtiger zijn, China, als u zich niet bekeert. 

Benjamin, de bode engel Rafaël is bij Drempt, bij het Gelderse Achter-Drempt, bij een varkenshouderij. Daar is brand. De Here zal de eigenaar zegenen: u heeft een hart voor dieren. Heeft u ook een hart voor Jezus Christus?

China, u was gewaarschuwd, maar u luistert alleen maar naar uw beelden, die niets zeggen. Benjamin Cousijnsen, Gods Profeet, heeft alles reeds voorzegd. Als u niet luistert, zullen de gevolgen voor uw land niet te overzien zijn. Dit is ook bestemd voor alle landen!

Gods engelen komen in actie.

Bekeer u! Richt u op Jezus Christus; houd u aan Gods geboden. Wie niet wil horen, gaat verloren.

Benjamin, ik breng u terug… Toen vlogen wij weer terug. En de bode engel zei: Oh wee, als de wereld zich niet bekeert en breekt met de zonde! Zelfs de vulkanen zullen geschud worden. Blikseminslagen, grote hagelstenen, tyfonen, krachtige regenbuien, aardverschuivingen, dierenplagen, ziektes, extreme hitte en nog veel meer staat op de verlanglijst van God.

Kies vandaag wie u dienen wilt!

Is het de duivel of Jezus Christus?

De bode engel gaat vanaf nu krachtig optreden tegen de landen. Donder heeft toestemming!

Benjamin, daar is uw huis… Toen bracht de bode engel mij naar mijn slaapkamer. En voordat hij wegging, zei de bode engel Josia, Ze lijkt wel een engel, uw vrouw. Wij lachen haar toe, als ze krachtig zoals ons spreekt. De Heer verblijdt zich over u allen, en zal u ook zegenen en uw lippen beroeren. U daar, Benjamin, ik ga nu, en slaap lekker. Plaats deze boodschap snel.

Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili:

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com