DutchVideo 2012

09-07-2012 De gouden sportwagen van Kaleb!

DE BODE ENGEL GODS BRENGT EEN BIJZONDERE BOODSCHAP IN BEELDSPRAAK: KALEB HEEFT EEN GEZIN EN EEN SPORTAUTO, WAAR HIJ HELEMAAL GEK MEE IS. DAN GEBEURT ER IETS IN ZIJN LEVEN… HIERDOOR KAN GOD INGRIJPEN.

Gepubliceerd op 10 jul 2012 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

gouden sportwagen

Volledige weergave:

Hallo! Mijn naam is Benjamin. Op 7 juli 2012 bracht de bode engel Gods mij op klaarlichte dag deze boodschap.

Shalom, Benjamin! Mijn naam is Rama, Gods bode engel. Ik groet u in de naam van Jezus Christus, Yeshua HaMashiach. Benjamin, ik vertel u in beeldspraak vandaag.

Kaleb is een rijke jood en hij bezat een prachtige wagen.

Zaterdags nam hij altijd tijd voor zijn wagen. Zijn wagen was goud van kleur, en zijn wagen betekende echt alles voor hem, en die moest echt blinken voor iedereen. En niemand mocht aan zijn wagen komen. Kaleb reed met deze wagen erg veel rond in Gaza.

Psalm 115, vers 4  Hun afgoden zijn zilver en goud.

Kaleb had meer tijd voor zijn wagen dan voor zijn vrouw en drie kinderen. 

Leviticus 19, vers 4  Gij zult u niet tot de afgoden wenden.

Leviticus 26, vers 30  Ik zal een afkeer van u hebben.

Romeinen 15, vers 18  Ik zal het niet wagen van iets anders te spreken.

God wilde juist dat Kaleb God meer lief zou hebben, dan kon God hem eens echt laten blinken, en zou God hem beschermen.

Kaleb vergat alles om zich heen, zelfs God en de Sabbat.

Lukas 12, vers 15  Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht.

Efeziërs 5, vers 3  Van hebzucht mag onder u geen sprake zijn.

Deze wagen, Benjamin, is niets waard zonder brandstof.

Zo is het ook voor u. Iedere christen en elk mens is zo waardevol voor God, zelfs de hele schepping. Elk mens heeft een Bijbel nodig; dit is de beste brandstof. Lees uw Bijbel en maak tijd voor Jezus Christus, Yeshua HaMashiach. Vul u met Gods Woord, Zijn brandstof, want zo komt u verder.

Deuteronomium 30, vers 6  Hier staat geschreven: En de HERE, uw God, zal uw hart en het hart van uw nakroost besnijden, zodat gij de HERE, uw God, liefhebt met geheel uw hart en met geheel uw ziel, opdat gij leeft.

Deuteronomium 30, vers 16  Doordat ik u heden gebied de HERE, uw God, lief te hebben door in zijn wegen te wandelen en zijn geboden, inzettingen en verordeningen te onderhouden, opdat gij leeft en talrijk wordt en de HERE, uw God, u zegene in het land, dat gij in bezit gaat nemen.

Amos 5, vers 12  Ik weet, dat uw overtredingen vele zijn.

Jozua 7, vers 19  Geef toch eer aan de HERE, en doe belijdenis.

Jeremia 2, vers 11  Mijn volk heeft zijn Eer verruild.

God is uw God! Richt u op Hem, en stel uw God op de eerste plaats in uw leven.

Jozua 1, vers 8  Dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken.

Spreuken 6, vers 6  Ga tot de mier, en zie haar wegen en word wijs.

Kaleb verloor zijn baan en moest op een zekere dag zijn afgod verkopen, om voor zijn gezin te zorgen… God greep in!

Nu neemt deze eigenwijze jood meer tijd voor zijn vrouw en kinderen.

Geef de eer aan wie het toekomt: Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Zijn vrouw, die dankte God er voor.

Kaleb houdt zich ook aan de Sabbat, en hij heeft geen wagen meer nodig om telkens naar de hoek te gaan, of naar Gaza. Nu pakt hij de fiets.

Benjamin, God is een jaloerse God en duldt geen afgod.

Benjamin, ik ga weer. U daar, richt u op Jezus Christus, en maak van uw wagen geen afgod. Maak uw wegen recht! sprak de bode engel Gods.

Toen zei de engel Gods, Shalom Benjamin! en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com