DutchVideo 2012

08-08-2012 Profetie: o.a. Mexico, Azië, Spanje en Rome!

GOD SPREEKT VIA ZIJN BODE ENGEL GODS TOT BENJAMIN, DIE ALLES WOORD VOOR WOORD OPSCHRIJFT, ZOALS GODS BODE ENGEL HET ZEGT. OPNIEUW WORDEN IN TOENEMENDE MATE LANDEN GETROFFEN, OPDAT ZE ZULLEN LUISTEREN!

Gepubliceerd op 8 aug 2012 door eindtijdspace

Please share, and don’t change! © BC

bliksem wallpaper

Volledige weergave:

Hallo! In de ochtend van 8 augustus 2012 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom, Benjamin! Mijn naam is Donder. Profeet Gods, ik groet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Schrijf op,

Galaten 6, vers 7  Dwaalt niet, God laat niet met Zich spotten. Want wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.

De Profeet Gods heeft u verworpen.

Hij heeft u gewaarschuwd, maar u luistert niet. Vrees Benjamin Cousijnsen niet, maar vrees zijn woorden in de machtige naam van Yeshua HaMashiach. Want zoals u hem niet serieus neemt, zo neemt u God ook niet serieus, want u zondigt gewoon door. Mijn naam is Donder, en ik ben een bode engel Gods, en gehoorzaam alleen de God van Izaäk, Jakob en Abraham.

Ik breng u stormen en zware windstoten en stortregens en bliksemschichten!

Ik was het, die uw land heb bezocht in de machtige naam van God. Hoe vaak krijg ik de opdracht om uw land schade aan te brengen? Hoe vaak heeft God u niet een kans gegeven, en heeft u zich elders verstopt? Ook dáár vindt God u! Telkens krijg ik te horen: Donder, hou u in.

Deze boodschap is voor Mexico en Azië en de rest van de wereld!

Ook voor u, Spanje, met uw afgoderij, en Rome. Hoe lang moet ik mij inhouden! God had de wereld en de mens zó lief!

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Was ik het, die u weer eens een kans gaf?

Nee… Was God het?

Ja!

Zonder de macht en de kracht van God kan ik niets doen. Alles komt van Hem! En mijn bezoeken aan u nemen alleen maar meer en meer toe. Bekeer u en doe uw afgoderij weg! God haat uw Boeddha, Maria, en al uw andere beelden en uw zogenaamde ‘heiligen’. Alleen de God van Jakob, Izaäk en Abraham, de God van hemel en aarde, is heilig. En niemand komt tot God dan via Zijn eniggeboren Zoon, Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, die nu Zijn dag weet om Zijn kinderen thuis te brengen. Hij komt zeer spoedig!

En welk land dan ook, wie niet wil horen, gaat verloren. U staat op mijn lijst.

Ook vulkanen zullen geschud worden!

Bent u nu wakker geschud? Van nu af aan zult u zien: Benjamin was waarlijk een Profeet Gods, en wij hebben niet geluisterd, maar genoten van het leven. Maar God geeft u een kans, want de tijd is nabij. En niet lang meer, dan sla ik uw land zeer krachtig toe. En zelfs de hemel zal trillen van de kracht van God.

Geef deze boodschap door, u daar die luistert. En luister ook naar alle boodschappen Gods. Maak u klaar, of ik kom er aan. Shalom! sprak de bode engel Gods, en verdween.

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili:

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com