DutchVideo 2012

07-11-2012  Profetie: 1+1= Obama de antichrist geopenbaard!

07-11-2012  OM 5.00 UUR IN DE OCHTEND BRACHT DE BODE ENGEL GODS DEZE BOODSCHAP MET DE VOLGENDE MEDEDELING: HIJ ZAL ZIJN MACHT TONEN EN OVERWINNEN, TOTDAT IK, DE GOD VAN IZAÄK, JAKOB EN ABRAHAM, HEM VERSLA!

Published on Nov 7, 2012 by Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

Hallo! Op 7 november 2012 bracht een bode engel Gods ’s nachts aan Benjamin Cousijnsen deze boodschap over.

Shalom, profeet Gods! Ik begroet u in de machtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Adinia.

Hoe laat is het, Benjamin?
“Vijf uur ’s ochtends”, sprak Benjamin.
En welke dag?
“7 November 2012”, zei Benjamin, toen hij op zijn horloge keek. 

Benjamin, en nu zeg ik u ook: Hoeveel is 1+1?
Benjamin dacht na en zei: “Is het niet: Obama geopenbaard?”
Klopt! Vanwaar komt van u deze kennis?
Benjamin zei, “Van de vorige boodschappen. Dit werd ook tegen mij gezegd door een bode engel Gods”.
Nee, sprak de bode engel Gods, het kwam van God zelf, en Hij sprak zelf! Ik zeg u, net als bij:

Jeremia 32, vers 26 tot 30  Toen kwam het woord des HEREN tot Jeremia: Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn? Daarom zegt de HERE aldus: Zie, Ik geef deze stad wel in de macht van de Chaldeeën en van Nebukadressar, de koning van Babel, die haar innemen zal; en de Chaldeeën die tegen deze stad strijden, zullen komen, deze stad in vlam zetten en haar verbranden, met de huizen, op welker daken men voor de Baäl offers ontstoken en plengoffers aan andere goden gebracht heeft, waarmee men Mij heeft gekrenkt.
Jeremia 32, vers 31  Want deze stad heeft mijn toorn en mijn gramschap opgewekt sedert de dag dat men haar bouwde, tot op heden, zodat Ik haar moet wegdoen uit mijn ogen…

Benjamin, deze woorden zijn profetisch van toepassing voor de VS van Amerika.
Hier is wijsheid voor nodig.
“Laat ik mij dan maar stilhouden”, zei Benjamin Cousijnsen.
De engel Gods zei, U hebt zoveel hersencellen, Benjamin, meer dan één, meer dan een geleerde, wist u dat?
“Wow, nee!” zei Benjamin.
Toch is het zo, sprak de engel Gods, omdat u het gebruikt voor later. U bewaart alles en overdenkt alle boodschappen. U bent Gods eenvoudige profeet. God kent uw hersens en elke werking.
“Ik ook”, zei Benjamin en moest erg lachen.

De bode engel Gods sprak, De engelen lachen vaak om u, en God schudt met Zijn hoofd.
Daarom, om uw eenvoudigheid en uw hart, koos de Vader juist u als Zijn geliefde profeet.
1 Plus 1 = Obama, de antichrist geopenbaard. Zou hij u dit zeggen? “Zie, ik Obama ben de God van al wat leeft, zou voor mij iets te wonderlijk zijn?”
Hij zal zijn macht tonen en overwinnen. Hij wint totdat Ik, de God van Izaäk, Jakob en Abraham hem versla!

Zie Openbaring 19, vers 19 en 20

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com