DutchVideo 2013

07-02-2013 Toen ik in de put zat, trok Hij mij eruit!

WANT NIETS IS TE WONDERLIJK VOOR HEM, ONZE ALMACHTIGE GOD! IS UW NOOD GROOT? ZIT U IN DE PUT? WILT U NIET WORDEN GEZIEN? VERSTOPT U ZICH VOOR DE VIJAND? ROEP HEM AAN EN HIJ ZAL OOK U VERLOSSEN!

Gepubliceerd op 7 feb 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

toen ik in de put zat trok Hij mij eruit!

Volledige weergave:

7 Februari 2013 – Welkom, hallo!

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik begroet in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Ik ben een bode engel Gods, en mijn naam is Machiraya.

Kijk eens naar deze fles…

Daar zit een kleurpotlood in. Dit heeft met het volgende te maken.

1 Samuël 13, vers 5 en 6  De Filistijnen nu hadden zich verzameld om tegen Israël te strijden, drieduizend wagens, zesduizend ruiters en voetvolk even talrijk als het zand aan de oever der zee. Zij trokken op en legerden zich te Mikmas, oostelijk van Bet-Awen. Toen de mannen van Israël zagen, dat zij in het nauw kwamen, dat het volk bedreigd werd, verborg het volk zich in de spelonken, spleten, rotsen, grotten en putten.

Deze fles is diep, en dit kleurpotlood heeft zich erin verstopt, lijkt wel.

Soms lijkt het alsof een leger tegen u strijdt, en u wilt zich wel verbergen, net als het volk Israël, en u zou zich zó in deze fles willen verstoppen!

Psalm 91, vers 1 tot en met 11, en vers 14 tot en met 16  Lees dit voor. Hier staat geschreven: Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de HERE: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw. Want Hij is het, die u redt van de strik des vogelvangers, van de verderfelijke pest. Met zijn vlerken beschermt Hij u, en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; zijn trouw is schild en pantser. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl, die des daags vliegt; voor de pest, die in het duister rondwaart, voor het verderf, dat op de middag vernielt. Al vallen er duizend aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken; slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen, en de vergelding aan de goddelozen zien. Want Gij, o HERE, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld; geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen; want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen.

Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden; Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent. Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden; Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn, Ik zal hem uitredden en tot ere brengen. Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen, en Ik zal hem mijn heil doen zien.

De bode engel Gods sprak verder,

Jeremia 32, vers 27  Zie, Ik, de HERE, ben de God van al wat leeft; zou voor Mij iets te wonderlijk zijn?

Kijk! Hij trekt u zo uit deze fles…

De bode engel Gods sprak verder,

Johannes 3, vers 17  Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Johannes 10, vers 11  Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen.

Toen u diep in deze gladde fles zat, en de hoop opgaf, trok Hij u eruit.

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Ik wil u nu de truc uit gaan leggen van de fles, en hoe het potlood uit de fles wordt getrokken; ik ga het u vertellen…

Bind een hele dunne zwarte draad aan het einde van het potlood. Laat deze in een lege, donkere fles glijden, en knoop het andere eind van de draad aan een knoop van de rok of broek vast. Maar wij hebben het vastgemaakt aan de tafelpoot.

De fles houdt u nu met beide handen zó voor u. Nu, ik heb het met één hand gedaan, en dat ging ook wel. Maar om het spannend te maken, hield ik mijn hand zo erboven. Dan gaat u met de fles steeds verder naar voren. Dus u pakt de fles vast – ik zal het laten zien – hier zit de draad. Wij hebben trouwens geen zwarte draad gebruikt, maar een onzichtbare draad: een doorzichtige.

Dus het potlood, die doen we dan in de fles, en het draad hebben we dan aan het potlood bevestigd, bijna onderaan. En we doen hem erin met een lange draad. En zoals ik al vertelde, heb ik de draad vastgemaakt aan de tafelpoot, maar u kunt het ook via een knoop doen. Dan houdt u het vast – met twee handen, kan ook – en u gaat dan langzaam naar voren, en dan komt hij ook naar voren.

En dan pakt de Heer het als het ware beet, en het potlood is uit de put getrokken.

De bode engel Gods zei ook: Deze truc is zeer geschikt voor evangelisatie! 

Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com