DutchVideo 2013

07-02-2013 Pas op, Hij openbaart zó alles!

BOODSCHAP GODS: EEN NEGENJARIGE SCHREEF EENS NAAR DE KRANT, WAT ZIJ EN HAAR FAMILIE GEZIEN HADDEN, TOEN ZE HERFSTVAKANTIE HADDEN. HET GEBEURDE TOEN ZE OP DE BOOT VAN VLISSINGEN NAAR BRESKENS GINGEN!

Gepubliceerd op 7 feb 2013 door Evangelische Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

God is licht - in Hem is geen duisternis

Volledige weergave:

Hallo, Shalom, welkom! Op 7 februari 2013 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Mijn naam is Rafaël. Ik ben een bode engel Gods. Ik ben uitgezonden, en Michaël en Gabriël moesten de weg vrijmaken.

Deuteronomium 3, vers 22  Gij zult voor hen niet vrezen, want de HERE, uw God, is het, die voor u strijdt.

Ja, ik ben het, Rafaël. Ik begroet u in de almachtige naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus.

Ik vertel u een verhaal…

De negenjarige toen die tijd, Gerda Jonker, uit het Drentse Dwingeloo heeft zich erg boos gemaakt, en schreef uitvoerig op papier, met ‘Zoef de Haas’ postpapier, die ze aan de meneer van de krant schreef.

Laten wij, u daar die luistert, haar eens volgen wat ze schreef…
“Wij hebben herfstvakantie gehad. Toen zijn wij met de boot naar Zeeland geweest. We zijn met de boot van Vlissingen naar Breskens gegaan.

’s Avonds was het, en al best al heel laat. En er was een meneer van die boot, die gooide wel acht dozen overboord. Ik heb ze mooi geteld als bewijs. Toen zeiden Margo, mijn zusje, en mijn broertje: “Dat geeft niks”.

Toen zei mijn mama en ik: “Meneer, ja u daar, dat mag u niet doen hoor!”

Toen zei die meneer: “Het is toch donker, en trouwens, niemand ziet dit”.

“Wij hebben net heel Drenthe schoongemaakt!”

Toen liep die meneer weg, want hij was ook nog van plan om die plastic zak overboord te gooien. Hij was daar weggelopen, en hij ging de grond maar vegen. Toen mama, papa, Margo en Teeuw en ik, Gerda, aan het puntje van de boot stonden, gooide hij opeens snel de plastic zak ook overboord.

Meneer van de krant, wilt u er voor zorgen, dat die meneer, waar ik ook een tekening van heb gemaakt, dat niet weer doet? De boot heet ‘Prinses Margriet’.”

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Geen wonder dat die meneer van de boot, als het donker is, de rommel overboord gooit.

Hij past wel op om het in het licht te doen! Het is immers echt niet goed, wat hij deed. Zó is de mens.

1 Johannes 1, vers 5 tot en met 10, en 1 Johannes 2, vers 1 tot en met 6  Lees dit voor. Hier staat geschreven: En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben en u verkondigen: God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis. Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet; maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen, dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet.

Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige; en Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. En hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij zijn geboden bewaren. Wie zegt: Ik ken Hem, en zijn geboden niet bewaart, is een leugenaar en in die is de waarheid niet; maar wie zijn woord bewaart, in die is waarlijk de liefde Gods volmaakt. Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem zijn. Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zó te wandelen, als Hij gewandeld heeft.

De bode engel Gods sprak verder,

De boodschap die Yeshua HaMashiach, ook Jezus Christus genoemd, meegaf, mocht ik, Rafaël, de bode engel Gods, overbrengen.

Onderzoek uzelf grondig! Hebt gij niet in het donker gedaan, waarvan gij dacht, ‘Niemand ziet het’? God niet, en die Profeet Benjamin Cousijnsen uit Nederland niet?

Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, Hij ziet alles, en keek door de ogen van deze Gerda heen uit het Drentse Dwingeloo.

Pas op, Hij openbaart zó alles!

God is licht, en er is in Hem geen spoor van duisternis.

1 Johannes 1, vers 5  Zó is God!

Ik ga nu, en zegen u zoals men dit in de hemel doet.

Strek uw handen uit omhoog, laat de waarheid en trouw en de liefde met u allen zijn. Zeg nu: “Ruacha, Yeshu, Shalom!”

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com