DutchVideo 2013

06-11-2013 Profetie over vele landen!

PROFETIE OVER VELE LANDEN! DE BODE ENGEL GODS SPRAK NAMENS YESHUA HAMASIACH, JEZUS CHRISTUS, EN ZEI: ZIE WAT IK U BRENG, VANWEGE HET ACHTERNALOPEN VAN AFGODEN, MAAR OOK VANWEGE KINDERMISBRUIK!

Gepubliceerd op 6 nov 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

kerken, donder en bliksem

Volledige weergave:

Hallo, van harte welkom! Ik ben aangesteld als Gods eenvoudige Profeet van de laatste dagen. Mijn naam is Benjamin Cousijnsen, van harte welkom! Ik begin nu met de boodschap… Op 6 november 2013 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus van Nazareth.

Voorwaar, voorwaar, vrees mij niet, als ik u zeg: Ik ben de bode engel Donder!

Maar vrees de God van Abraham, Izaäk en Jakob, want de Here, uw enige ware God, is heilig!

Leviticus 19, vers 4  Gij zult u niet tot de afgoden wenden en u geen gegoten beelden maken: Ik ben de HERE, uw God.

Voorwaar, ik, Donder, zal uw beelden in uw zogenaamde kerken verwoesten, als gij dat niet doet in uw land, want alleen God is heilig!

Neem deze woorden in acht!

Lees voor: Deuteronomium 11, vers 26 tot en met 28  Zie, ik houd u heden zegen en vloek voor: zegen, wanneer gij luistert naar de geboden van de HERE, uw God, die ik u heden opleg; maar vloek, indien gij naar de geboden van de HERE, uw God, niet luistert en afwijkt van de weg die ik u heden gebied, door het achterna lopen van andere goden, die gij niet gekend hebt.

De bode engel Gods sprak verder,

Voorwaar, Indonesië, Filipijnen, Maleisië, China, Korea, Japan, ook u staat op mijn lijst!

En zie wat ik u breng, vanwege het achternalopen van afgoden, maar ook vanwege kindermisbruik! Ook India en vele andere landen ga ik, Donder, bezoeken. Zelfs landen, die zeggen: “Wij zijn veilig”. God heeft u op het oog. Hoe vaak heeft God u niet gewaarschuwd en gezegd: Aanbid ook geen mensen!

Lees voor: Johannes 1, vers 34  En ik heb gezien en getuigd, dat deze de Zoon van God is.

De bode engel Gods sprak verder,

Zijn naam is Yeshua HaMashiach, Isa, Jezus Christus, Elohím, Adonai, Jahweh.

Aanbid Hem alleen, want alleen Hij is heilig!

Lees voor: Johannes 15, vers 23  Wie Mij haat, haat ook mijn Vader.

Johannes 3, vers 16 en 17  Daar staat geschreven: Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

De bode engel Gods sprak verder,

Zie wat gij van uw land maakt, als ik, Donder, kom in de almachtige naam van God… Boemmm!

Lees voor: Johannes 3, vers 8  Daar staat geschreven: De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat.

Voorwaar, ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com