DutchVideo 2013

04-01-2013 Wie niet wil horen, gaat verloren!

DEZE BOODSCHAP WERD DOOR DE BODE ENGEL GEBRACHT, BEGRIJPELIJK VOOR IEDEREEN. U KRIJGT VEEL DETAILS TE HOREN OVER HET LIJDEN VAN JEZUS EN EEN VERKLARING, WAAROM JEZUS CHRISTUS DIT VRIJWILLIG ONDERGING!

Gepubliceerd op 4 jan 2013 door Evangelische Eindtijdspace (wacht aub momentje tot video start)

Please share and do not change © BC

Jezus Christus - kruis

Volledige weergave:

Hallo, welkom! Op 4 januari 2013 bracht de bode engel Gods deze boodschap over aan Benjamin Cousijnsen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Mijn naam is Saraia. Ik ben een bode engel, die naar u gezonden ben. Benjamin Cousijnsen, Gods geliefde Profeet, ik breng u deze boodschap begrijpelijk voor iedereen. Luister goed.

Toen Jezus nog bij Zijn discipelen was, vertelde Hij al dat Hij zou sterven en weer levend zou worden.

Dit vertelde Hij al vóór Zijn dood! Hij zei ook, dat Hij als enige er zelf voor gekozen heeft, om geboren te worden en te sterven.

Lees Markus 10, vers 45 voor uzelf.

De kruisiging is een van de meest wreedste vormen van doodstraf!

De spijkers waren meer dan 20 centimeter, die door Zijn polsen en voeten geslagen waren. Voordat Hij de dwarsbalk van 1.85m te dragen kreeg, werd Hij ook geslagen en gegeseld met een zweep, die uit verschillende repen leer bestond, verzwaard met stukjes metaal en bot. De bloedvaten, spieren, zenuwen en ingewanden werden blootgelegd. De doornenkroon werd door twee soldaten vastgetrokken op het hoofd, zodat de doornen diep in Zijn vlees zaten. Ook had Hij lichamelijke en emotionele pijn. De geestelijke angst, om gescheiden van Zijn Vader te zijn, was ook zwaar voor Hem, terwijl Hij al uw overtredingen, uw zonden, droeg.

Lees Galaten 2, vers 20 voor uzelf.

Na drie dagen, toen de discipelen na Zijn dood naar de graftombe gingen, vonden ze in het graf alleen nog Zijn kleren, en het lichaam was weg.

In de zes weken na Zijn opstanding, werd Hij, Jezus Christus, ook Yeshua HaMashiach genoemd, door meer dan 600 mensen gezien.

Lees Markus 16, vers 9 tot en met 16 voor uzelf.

Jezus Christus stierf voor u, omdat Hij u zeer liefheeft!

Hij wou, dat u die luistert, niet zou boeten voor alle dingen, die wij God hebben aangedaan.

Lees Romeinen 6, vers 23 voor uzelf.

De fouten en de straf nam Hij op zich en droeg de martelingen en de pijn, uw zonden, aan het kruis, omdat Hij niet wou dat u afgesneden zou worden van Zijn Vader.

Daardoor kunnen de mensen volledig vergeven worden, en is de schuld weggenomen!

Lees Markus 16, vers 19 voor uzelf.

Voorwaar, Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, leeft en nodigt u uit om tot Hem te komen!

Wie in de Zoon van God gelooft, ontvangt eeuwig leven en vergeving. Amen!

Wilt u voor u laten bidden?

Ga naar een volle evangelische kerk, of neem contact op via Eindtijdnieuws.

Johannes 3, vers 17  Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

Wie niet in Hem wil geloven, zal veroordeeld worden.

Lees Johannes 3, vers 18 tot en met 20 voor uzelf.

Jezus Christus, Yeshua HaMashiach, wil graag in uw hart komen. Zeg:

“Jezus Christus, vergeef mijn zonden. Ik open de deur van mijn hart en geef mij volledig over, en zal vanaf nu een relatie aangaan met u. Ik strek mijn handen uit naar boven, en dank u, dat u mij vrijgemaakt hebt met uw kostbaar, dierbaar Bloed. Dank u, dat u omziet naar mij, en dat ik mij vanaf nu uw kind mag noemen, Amen.”

Benjamin, ik ga nu en zeg: Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com