DutchVideo 2012

03-08-2012 Gelijkenis: Benjamin gaf alles door!

BOODSCHAP GODS, GEBRACHT DOOR DE BODE ENGEL VAN GOD. AAN DE HAND VAN EEN GELIJKENIS MAAKT GOD DUIDELIJK, WAT DE REDEN IS DAT GOD NIET ZIJN HEMELSE SLUIZEN KAN OPENEN VOOR ZIJN KINDEREN!

Gepubliceerd op 3 aug 2012 door eindtijdspace

Please share, and don’t change ©BC

Gods zaad

Volledige weergave:

Hallo! Mijn naam is Benjamin Cousijnsen. Op 3 augustus 2012 bracht de bode engel Gods deze boodschap.

Ik begroet u daar met Zijn liefde en in Zijn naam, Jezus Christus. Ik heb hemels zaad voor u. Ontvang het om niet. Shalom Benjamin! De bode engelen verheugen zich om u – één van de ware Profeten Gods – te ontmoeten, uit het voorgeslacht van Benjamin.

Mattheüs 13, vers 10 tot en met 12  En de discipelen kwamen en zeiden tot Hem: Waarom spreekt Gij tot hen in gelijkenissen? Hij antwoordde hun en zeide: Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is dat niet gegeven.

Ik vertel u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, deze gelijkenis.

Wat u hoort, laat het niet wegroven, wat gezaaid is door Hem!

Er was eens een zaaier, die goed, nieuw zaad had…

God zond zaad vanuit Zijn hemels Koninkrijk, en gaf het door via de bode engelen Gods, die naar Zijn eenvoudige Profeet gingen. God had iets nieuws voor de kerken, voor de Christenen en de wereld.

Toen sprak de bode engel Gods: Benjamin Cousijnsen, schrijf alles op, hetzij goed nieuws, hetzij slecht nieuws. Benjamin gaf alles door en gaf het nieuwe zaad door. Ook zijn helpers zaaiden er op los.

Mattheüs 13, vers 26  Toen het graan opkwam en vrucht zette, toen kwam ook het onkruid te voorschijn.

Benjamin, sprak de bode engel Gods, vele kerken en Christenen zijn als geprogrammeerde robots, en denken dat ze altijd gelijk hebben, en denken in hokjes.

Dezen zijn overgenomen onkruid van satan. Ze namen het goede zaad niet aan, wat Benjamin doorgaf, wat vanuit Gods Koninkrijk kwam. Ook omdat men alles uit de Geschriften wilde horen. Men gelooft niet in dit zaad. Dit is ook nu de reden, waarom God niet Zijn hemelse sluizen kan openen voor Zijn kinderen.

Mattheüs 13, vers 40  Zoals nu het onkruid verzameld wordt en met vuur verbrand, zo zal het óók gaan bij de voleinding der wereld.

Benjamin en zijn helpers zaaien!

Het is aan u wat u ermee doet. En wijst u zijn boodschappen af, dan wijst u God af. Ook zal Hij u ter verantwoording roepen, dat u niet er voor openstond voor het hemelse nieuwe Godszaad, of u nu Christen bent of niet. Voor u, die deze boodschap aanvaardt, is de volgende tekst:

Mattheüs 13, vers 43  Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het Koninkrijk huns Vaders. Wie oren heeft, die hore!

Deze is het, waar het om gaat: Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Vernieuw uw gedachten in Jezus Christus’ naam.

Mijn naam is Rafaël en ik bracht u dit nieuwe zaad Gods. Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it. Deel deze belangrijke boodschappen!

Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean and Russian!

Bron:  Evangelicalendtimemachine.com