DutchVideo 2013

01-08-2013 De cowboy en de indianenvrouw!

DEZE BOODSCHAP EN OPDRACHT AAN EINDTIJDPROFEET BENJAMIN COUSIJNSEN IS 100 PROCENT, EN LETTER VOOR LETTER, DOORGEGEVEN DOOR DE ENIGE WARE EN ALMACHTIGE GOD, DE GOD VAN ABRAHAM, IZAÄK EN JAKOB!

Gepubliceerd op 1 aug 2013 door Evangelical Eindtijdspace

Please share and do not change © BC

 

Volledige weergave:

 

Ja, ’t is te gek om een kind van de Heer te zijn!

Ja, ’t is te gek om een kind van de Heer te zijn!

Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, niet alleen op zondag,

’t is te gek om een kind van de Heer te zijn!

’t Is gek om een kind van de Heer te zijn!  HI-HA!!!

’t Is gek om een kind van de Heer te zijn!

Op de maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, niet alleen op zondag,

’t is te gek om een kind van de Heer te zijn!  HI-HA!!!

’t Is te gek om een kind van de Heer te zijn!

’t Is te gek om een kind van de Heer te zijn!

Op de maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, niet alleen op zondag,

’t is te gek om een kind van de Heer te zijn!

***

Van harte welkom! Op 1 augustus 2013 kreeg ik de volgende boodschap van een bode engel Gods, die ik graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de naam van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben een bode engel Gods, en mijn naam is Sealtia.

Ojee! Een indiaan! en een cowboy…

Ik hoor nu velen van alles denken, sprak de bode engel Gods. Yeshua HaMashiach, Jezus Christus, gaf deze opdracht, of u het gelooft of niet.

Dit woord is voor u.

Mattheüs 6, vers 22 en vers 23  De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis!

Houd uw oog zuiver en oordeel niet over uw naaste, al zien ze er anders uit!

Laat uw lichaam en alles aan u zuiver zijn.

Voorwaar, Nederlanders oordelen en veroordelen heel snel.

Maar hoe is het met u?

Mattheüs 7, vers 1 en 2  Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden.

Romeinen 14, vers 13  Laten wij dan niet langer elkander oordelen, maar komt liever tot dit oordeel: uw broeder geen aanstoot of ergernis te geven.

Johannes 5, vers 22  Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven.

Johannes 8, vers 16  En indien Ik al oordeel, dan is mijn oordeel waarachtig, want Ik ben niet alleen, maar Ik en die Mij gezonden heeft.

Voorwaar, bekijk deze indiaan en cowboy, en die zuster en broeder, met het licht van Yeshua HaMashiach, Jezus Christus!

Johannes 3, vers 16  Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

De bode engel Gods sprak verder, Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen

Use Google Translate and Bookmark it.

PLEASE SHARE THESE IMPORTANT MESSAGES! TRANSLATORS ARE WELCOME              

MORE MESSAGES by Benjamin Cousijnsen, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Korean, Russian and Dutch:

Evangelicalendtimemachine.com