Ik open de deur van mijn hart!

Boodschap Gods met gebed. Zullen we samen bidden? Telkens als het wonder dichterbij komt… (After clicking the video, wait for a moment until it plays.)

Gepubliceerd op 11 mei 2017 door Evangelical Endtime Machine International

Please share and do not change © BC

i-open-the-door-of-my-heart

Volledige weergave: 

Hallo, van harte welkom! Ik ben Profeet Benjamin Cousijnsen. Op 11 mei 2017 bracht een bode engel Gods een boodschap over, die ik heel graag met u wil delen.

Shalom! Ik begroet u in de wonderbare naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.

Voorwaar, van binnen bent u verdrietig.
Telkens als het wonder dichterbij komt, komt er weer een tegenslag, en het lijkt allemaal hopeloos.

Voorwaar, zullen we samen bidden?
“Lieve Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, ik open de deur van mijn hart en vraag U in nederigheid, om elke tegenslag te blokkeren, en alle problemen en tegenslagen om te zetten in zegeningen. Ik prijs Uw naam, en leg mijn hart en tekortkomingen tegenover U bij het kruis van Golgotha, en al mijn zwakheden en zonden. Ik vraag u om vergeving, Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus, dat ik kwaad heb gesproken over mijn naaste en Profeet Benjamin Cousijnsen, Uw ware eindtijdprofeet. Ik heb mij door het kwaad laten beïnvloeden, en heb oprecht spijt. Ik vraag U om hulp, en vraag U om mij te wapenen en te bedekken onder Uw wonderbare, krachtige Bloed. En ik strek mijn handen uit naar U, Here, de Here, de Koning der koningen, machtige Heer, sterke Rots! Ik wil U danken voor het volmaakte werk aan het kruis en in mijn hart. Ik stel mij open voor de werking van de Heilige Geest, en dank U dat U mij niet afwijst en het werk Gods zegent! Ik prijs U, ik prijs Uw heilige naam, en geef U de dank en de eer! Hij is de Koning van mijn hart. Dit bidden wij u in de naam van Yeshua HaMashiach, JHWH, Jezus Christus.”

Zo sprak de bode engel Gods.
Ik ga nu, Ruacha, Yeshu, Shalom!

En ook ik zeg u, Ruacha, Yeshu, Shalom! Gods zegen

 

Opmerking: Volledige tekstweergave voor doven, slechthorenden en anderstaligen
Use Google Translate and Bookmark it. Please share and do not change © BC
Vertalers in andere talen zijn zeer welkom

More messages on this website, also in English, Spanish, Portuguese, German, Filipino, Indonesian, Swahili, Surinamese, Korean, Polish and Russian!

Bron: Evangelicalendtimemachine.com

LIVE RADIO

Radio EndtimeNews

LISTEN NOW

If you want to make a donation to the EvangelicalEndtimemachine you can do so here by clicking on the logo.
Bookmark This Site
Save this site to your favorites:
Keyboard: (Ctrl+D)

Click this logo for the Newsletter

Malachi 3, verse 3 And he will sit as a refiner and purifier of silver, and he will purify the sons of Levi, and refine them as gold and silver; and they shall offer to the LORD offerings in righteousness. And verse 10 “Bring the whole tithe into the store-house, that there may be food in my house, and test me now in this,” says the LORD of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough for.
Every Thursday
we are live on the
Endtime Live TV