Dutch

Aan u die luistert en aan Kenia, India, Japan, Frankrijk en Korea!

Dit is een waarschuwende, mededelende, profetische boodschap van de Here God, JHWH, die woord voor woord is overgeleverd door de engel des Heren, Donder, aan Gods dienstknecht, Profeet van de eindtijd, Benjamin Cousijnsen. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 22 jun 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, van harte welkom! Ik… Continue reading

Je gelooft en geloven is weten; laat het zien en weten dat Jezus Christus leeft!

Geloof is de zekerheid dat het onzichtbare door Gods woord is ontstaan. Zo wordt geloven weten! Laat uw relatie met de Heer groeien: Zijn liefde, vreugde, goedheid en trouw, en deel het ook uit. Wees een spiegel van Gods vreugde en grootheid! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 22 jun 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change ©… Continue reading

Er is reeds hemelse vreugde vanwege de aardse en hemelse vervullingen van de profetieën!

21-06-2017  In de Hemel is er nu reeds grote vreugde, niet alleen vanwege het huwelijk van Profeet Benjamin en Profetes Theresa, maar ook over het feit dat alle hemelse en aardse profetieën vervuld zullen worden. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 21 jun 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Shalom, hartelijk… Continue reading

Trap niet in de zelfdoding aanbodsval van satan!

20-06-2017  Waarschuwende boodschap Gods met betrekking tot zelfdoding, de snelle oplossing, vanwege pijn en ouderdom, die nu steeds meer door de medische wereld wordt aangeboden en als normaal wordt beschouwd. De medische wereld laat er geen gras over groeien en ziet zelfdoding niet als moord. De satan probeert mensen in de val te lokken! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 20 jun… Continue reading

Vind troost bij Hem!

Bemoedigende boodschap Gods: Durf te bidden en te treuren, en vind troost bij Hem. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 19 jun 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, van harte welkom! Gods bode engel bracht de volgende boodschap over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. Shalom! Voorwaar, mijn naam is Lovesadai. De Heer… Continue reading

Niets kan ons scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus!

16-06-2017  Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 16 jun 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not… Continue reading

Hij is mijn nummer 1!

15-06-2017  Dank Hem voor je bescherming en zegeningen, en je huisdier, en mama en papa. Zing en dans maar lekker mee tot eer van God! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 15 jun 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  3, 2, 1, Ja! Ah, ik ben al in beeld! Ah, O… Continue reading

JHWH, de Here God, zegt u: Keer u af, Ik heb hier een afkeer van!

De kerken en u moeten klaarstaan en zuiver zijn, anders gaat u eraan! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 15 jun 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, hartelijk welkom! Op 15 juni 2017 bracht Gods bode engel woord voor woord deze boodschap Gods over aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. De bode engel… Continue reading

Liefdesbrief aan mijn lief!

14-06-2017  De dag zal komen, dan zie ik jou, de vrouw waar ik van hou! (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 14 jun 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, van harte welkom! De volgende boodschap werd woord voor woord overgeleverd aan eindtijdprofeet Benjamin Cousijnsen. Shalom! Mijn naam is Hetrick, en… Continue reading

Onder de loep!

13-06-2017  Dit is een resumerende boodschap, waarin u hoort en leest, hoe en waardoor de Kerk Ruach is uitgedund en gezuiverd. (After clicking the video, wait for a moment until it plays.) Gepubliceerd op 13 jun 2017 door Evangelical Endtime Machine International Please share and do not change © BC Volledige weergave:  Hallo, van harte welkom! Hetrick bracht woord voor woord, in opdracht van de almachtige God van… Continue reading
1 2 3 234
Radio EndtimeNews
If you want to make a donation to the EvangelicalEndtimemachine you can do so here by clicking on the logo.
Bookmark This Site
Save this site to your favorites:
Keyboard: (Ctrl+D)

Click this logo for the Newsletter

Malachi 3, verse 3 And he will sit as a refiner and purifier of silver, and he will purify the sons of Levi, and refine them as gold and silver; and they shall offer to the LORD offerings in righteousness. And verse 10 “Bring the whole tithe into the store-house, that there may be food in my house, and test me now in this,” says the LORD of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough for.
Every Thursday
we are live on the
Endtime Live TV